Auksjon er en form for salg, der noe skal selges til et utlyst tidspunkt.Ofte har selger satt en minstepris og kan da bestemme senere om et lavere tilbud godtas. Formen på auksjonen vil imidlertid kunne være forskjellig, da etter avtale og andre regler enn nedenfor.

Auksjonarius med assistenter

I økonomisk teori er auksjon en metode til å få fastslått markedsverdien av noe som ikke har stabil pris.

Auksjonen ledes av auksjonarius, som holder oversikt over budene og roper opp gjeldende pris. Når budene stopper opp, blir siste pristilbud gjentatt. Dersom samme pris blir gjentatt tre ganger, betyr det at salget er et faktum og der blir slått i bordet, vanligvis med en hammer.

Selger er bundet til å godta ethvert bud som er på topp, så lenge det er over minstepris. Kjøper er bundet til budet + det auksjonarius skal ha, som er en forhåndsoppgitt prosent av den endelige kjøpesummen.

Salgsmetoden har vært i bruk i hvertfall så langt tilbake som år 500 før Kristus.[1] Ifølge greske kilder startet auksjonene i Babylon. Der ble avholdt årlige auksjoner der kvinner ble solgt med hensikt ekteskap. Det ble betraktet som ulovlig å selge døtre utenom dette. «Vakre» kvinner og enkelte med innflytelsesrike familiebånd ble bra betalt, mens de øvrige ofte måtte ha følge av en medgift for å bli omsatt.

I Romerriket var erobringsgods ofte auksjonert. Romerske borgere kunne også selge unna egen eiendom. Marcus Aurelius solgte visstnok unna så mye av sin arv at salget gikk over to måneder. Mest legendarisk var i år 193 e.Kr, da keiserens livgarde auksjonerte bort keisertittelen etter først å ha drept keiseren Pertinax. Kjøperen ble halshogd av den neste erobreren Septimius Severus to måneder senere.

Etter den franske revolusjonen ble adelens eiendeler for en stor del auksjonert bort. Kataloger ble trykket. Militære og kaprede priser både på land og sjø ble vanligvis auksjonert bort med prosenter til deltakerne, inklusive utsteder av bestallinger og kaperbrev.

En amerikansk auksjonarius kalles ofte for «Colonel» som var graden (oberst) til den offiseren som foresto slike auksjoner under den amerikanske borgerkrigen. Salgene i USA foregår ofte rivende fort og med en dreven tungegymnastikk.

Slaver ble solgt på markeder over hele verden fram til motstanden mot slavehandel fikk en slutt på dette. Mange råvarer som bomull, kaffe, te, fisk, blomster og tobakk omsettes på auksjon.

Referanser rediger

  1. ^ Davidow, Emily (2000). "The Dynamics of Pricing." Home Textiles Today (February 2000):42.