Mørkgonga naturreservat

naturvernreservat i Hole og Ringerike kommuner

Mørkgonga naturreservat (cirka 1 539 daa[1]) er et naturreservat i bratthenget langs Krokskogsplatået ned mot Steinsfjorden i Viken. Litt nord i reservatet, rett vest for Gyrihaugen, ligger selve Mørkgonga, et gjel, altså en markert sprekk i lavaplata som dekker Krokskogen. Reservatet på 1 564,9 daa (kartmål)[2] ble opprettet 7. desember 2001, og utgjøres av løvskog og barskog i kløfter og skrenter. Kartverket benytter skrivemåten Mørkganga.

Mørkgonga naturreservat
Mørkgonga6.JPG
Mørkgonga sett ovenfra
LandNorge Norge
Områdebrattskrent på Krokskogen, på grensen mellom Hole og Ringerike kommuner
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

1,539 km²
1,539 km²
0,0 km²
Opprettet22. juni 2018

Mørkgonga naturreservat
60°05′45″N 10°22′05″Ø

Naturreservatet ligger i Åsa og er et populært turmål

Størsteparten av naturreservatet ligger i Ringerike kommune, men en liten del strekker seg også inn i Hole kommune. Området har velutviklet edelløvskog (alm-lindeskog), ospeskog og interessant klippevegetasjon. Sjeldne og plantegeografisk interessante arter finnes i området. I kløfter og skrenter med gammel barskog er det også store verneverdier. Hele skrenten er geologisk interessant, da mange geologiske lag kommer til syne og forteller en interessant historie.[2]

FotogalleriRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger