Barneskole

skole i Norge med elever fra første til syvende klasse

Barneskole er en betegnelse på en skole i Norge med elever fra første til syvende klasse. Noen mindre barneskoler har kun elever fra første til fjerde klasse. Skoler der to eller flere klassetrinn er slått sammen, kalles fådelte skoler; mens små skoler med alle elevene i én gruppe kalles udelte. Årstrinnene deles gjerne inn i småskoletrinnet, som omfatter elevene i 1. til 4. klasse, og mellomtrinnet, fra 5. til 7. klasse.

Barneskolen er en del av grunnskolen.