Mellomtrinnet er i Norge klassetrinnene 5.–7 i grunnskolen. Mellomtrinnet er vanligvis en del av barneskolen slik at skolen danner 1.–7. Andre steder er mellomtrinnet slått sammen med ungdomstrinnet der man sier at skolen danner 5.–10.