Framhaldsskole (etter 1946, av nynorsk «halde fram», dvs. fortsette) eller fortsettelsesskole (før 1946) var i Norge tidligere en skole som bygget på avsluttet sjuårig folkeskole, og som var et mindre teoretisk og mer praktisk rettet alternativ til realskolen (middelskolen). I motsetning til realskolen kvalifiserte framhaldsskolen ikke for gymnaset. Framhaldsskolen kunne være ett-, to- eller treårig. Fra 1947 ble framhaldsskolen regulert gjennom en egen lov. Både realskolen og framhaldsskolen ble en del av den nye niårige grunnskolen fra 1969.

Trondheim Framhaldsskole, Klasse E 1958-1959

Selv om den offisielt ble nedlagt i 1969 var den fremdeles i drift enkelte steder på begynnelsen av 1970-årene. Noen skoler var ikke godt nok utbygd for ungdomsskole på det tidspunktet.

Eksterne lenker

rediger