Grunnskole i Norge

obligatorisk skolegang for barn i Norge

Grunnskole er en betegnelse for den 10-årige skolegangen som i Norge er obligatorisk for barn mellom 6 og 16 år. Alle landets barne- og ungdomsskolene er omfattet av grunnskolens læreplan. Grunnskole-utdanningen reguleres av opplæringslova.

Grunnskolen omfatter barneskolen, som består av 7 klassetrinn fordelt på småskoletrinnet (1.-4. klasse) og mellomtrinnet (5.-7. klasse), samt ungdomsskolen (ungdomstrinnet) som består av 8., 9. og 10. klassetrinn. I de siste årene har det blitt mer vanlig med såkalte 1-10 skoler.[trenger referanse] En rekke nye skoler bygges nå med en samlokalisering av alle trinn fra 1. til 10. klasse og med en felles rektor og lærerstab.

Elevene avlegger i de fleste tilfeller grunnskolens avgangsprøver ved slutten av 10. klasse, men avgangsprøvene kan tas tidligere dersom eleven er fritatt fra videre opplæring i grunnskolens pensum i faget.[1] Slike avsluttende eksamener supplerer elevenes standpunktkarakter i de respektive fagene.[2]

Offentlige og private grunnskolerRediger

Kommunene har ansvaret for driften av de offentlige grunnskolene. Private foretak kan søke myndighetene om tillatelse til å drive såkalte friskoler eller andre private skoler, det vil si ikke-offentlige, statsstøttede grunnskoler (og videregående skoler).[3] Det er gratis å gå på offentlig grunnskole, men private foretak kan kreve skolepenger for undervisningen.

HistorikkRediger

Den niårige grunnskolen ble innført i Norge i 1969. Den erstattet da den syvårige folkeskolen samt skolene på nivået mellom folkeskolen og gymnaset, dvs. realskolen (som kvalifiserte til gymnaset) og framhaldsskolen (som ikke kvalifiserte til gymnaset, men var et mindre teoretisk alternativ til realskolen).

I 1997 ble det innført skolestart i Norge for barn det året de fyller seks år. Samtidig ble grunnskolen tiårig. Tidligere begynte elevene på første trinn ett år seinere, det vil si som 7-åringer, og barneskolen omfattet derfor 1. til 6. trinn og ungdomsskolen 7. til 9. Elevene kunne velge å gå et frivillig tiende skoleår. I forbindelse med Reform 97 hoppet alle elever i skolen over et år; hvis de gikk i 5. trinn før reformen gikk de i 7. trinn året etter. Alle skoleelever som begynte på første trinn fra 1988 til 1996 hoppet over et år. 1. trinn før 1997 tilsvarer 2. trinn etter 1997.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Mulighet for å avlegge eksamen før 10. trinn[død lenke]
  2. ^ «Standpunktvurdering». www.udir.no. Besøkt 1. august 2020. 
  3. ^ «Søke om å starte en friskole». www.udir.no. Besøkt 1. august 2020.