Skolepenger

Skolepenger (terminavgift/studieavgift) er en avgift studenter (eller foreldre/foresatte) må betale for studieplass ved en utdanningsinstitusjon. Folkehøyskoler, privatskoler og Handelshøyskolen BI er eksempler på norske skoler som delfinansieres med skolepenger. Ellers er det først og fremst høyskoler og universiteter i utlandet som finansieres helt eller delvis med skolepenger fra studentene. Lånekassen tilbyr særskilte skolepengelån til studenter som går på institusjoner med egenbetaling.

Hel- eller delfinansieringRediger

Skolepengene kan gå til hel- eller delfinansiering av en undervisningsinstitusjon. I mange tilfeller delfinansieres institusjonene med offentlige bidrag eller bidrag fra andre kilder. På enkelte skoler er skolepengene begrenset til kostnader forbundet med pensumsbøker, materialer, studiereiser eller bokostander på internatskoler.

Private grunnskolerRediger

Mens offentlige grunnskoler i Norge finansieres 100% av den enkelte kommune, kan private grunnskoler med spesielle formål (i hovedsak religiøse og pedagogiske) godkjennes for tildeling av statstilskudd, inntil 85% av driftsutgiftene, og i tillegg kreve skolepenger/foreldrebetaling. Typisk gjelder dette skoler etablert og drevet av trossamfunn og menigheter, Steiner- og Montesorriskoler, men også norske privatskoler i utlandet kan få støtte og kreve skolepenger. Offentlig tilskudd kan også gis for å kunne redusere foreldrebetaling for å finansiere SFO ved privatskoler. Dette gjelder godkjente friskoler og den tysk-norske og den franske skolen i Oslo.

SkolepengelånRediger

For skoleåret 2020/21 var maksimalt skolepengelån til studenter i Norge og Norden 66 604 kroner. Om skolepengene er høyere, må studentene dekke det overskytende selv. Skolepengelån blir heller ikke omgjort til stipend og må tilbakebetales fullt og helt når utdanningen er avsluttet.