Handelshøyskolen BI

norsk privat høyskole

Handelshøyskolen BI,[a] opprinnelig Bedriftsøkonomisk Institutt,[6] er en norsk privat vitenskapelig høgskole som driver forskning og utdanning med tyngdepunkt i bedriftsøkonomiske fag. BI har hovedcampus i Nydalen i Oslo, og har regionale studiesteder i Bergen, Trondheim og Stavanger. BI har også et tett samarbeid med Fudanuniversitetet i Shanghai.

Handelshøyskolen BI
Grunnlagt1943
TypeVitenskapelig høyskole
RektorKaren Spens[1]
ProrektorBendik Meling Samuelsen, Carl Fey, Harald Øverby og Ingunn Myrtveit[2]
BeliggenhetOslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Studenter21653 [3] (2021)
Ansatte988[4] (2021)
MedlemskapUniversitets- og høgskolerådet[5]
Org.nummer971228865
Nettstedhttp://www.bi.no/
Kart
Handelshøyskolen BI
59°56′55″N 10°46′05″Ø

BI ble etablert som en privat aftenskole i handels- og «kontorfag» i 1943 og uten statlig akkreditering, og tilbød i begynnelsen kortere kurstilbud med arbeidslivsrelevans for næringslivet. Den var organisert som en privateid og kommersiell bedrift frem til den ble omdannet til stiftelse i 1969. BIs studietilbud ble etterhvert akkreditert og skolen tilbød to- og senere treårige studietilbud i bedriftsøkonomiske fag. BI ble etterhvert akkreditert som høgskole og i 2008 som vitenskapelig høgskole. BI er en av tre private vitenskapelige høyskoler i Norge ved siden av MF og VID.

Historie

rediger
 
BIs hovedcampus i Nydalen i Oslo.
 
Handelshøyskolen i Oslo. 2018. Foto: Roman Cieslak

Fra kveldsskole til dagstudium

rediger

Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) ble opprettet som et aksjeselskap av Finn Øien og hans partner John Rosef i 1. juni 1943, under den tyske okkupasjonen av Norge. Utgangspunktet var å tilby undervisning på kveldstid – derav navnet aftenskole eller kveldsskole – men i løpet av de neste tiåret ble tilbudet utvidet til å omfatte et toårig dagstudium. Nils Skott kom inn som en tredje eier i 1944 og ansvarlig for rasjonaliseringsavdelingen. Finn Øyen hadde ansvaret for administrasjon, undervisning og tidsskrifter. Jens Rosef var ansvarlig for konsulentavdelingen i regnskap og revisjon. I løpet av 1945 utvidet BI til seks avdelinger: Kurs, konsulentavdeling (rasjonalisering), regnskap og revisjon, BIs indeks, trykkeri og gårdsbestyrelse.

Året etter ble det første toårige dagstudiet lansert med navnet Kontorledelse I og II. Studentene ved dette studiet blir i 1954 godkjent som låntakere ved Statens lånekasse for utdanning. BI kjøpte i 1957 Ivar Aasens vei 14, som ble brukt som kontor. I 1968 ble det toårige studiet utvidet til et treårig og fikk navnet diplomøkonomstudiet. Året etter fikk BI statsstøtte og ble også omdannet fra en privateid bedrift til en ideell stiftelse.

Satsing på språk og nasjonalt nettverk

rediger
 
I 2005 flyttet BI til nytt bygg i Nydalen i Oslo,

BI har hele veien hatt fokus på å være innovative og fremtidsrettede. Allerede i 1963 vedtok man å satse på språk i utdanningen, og investerte i et moderne språklaboratorium. Fire år senere kjøpte BI sin første datamaskin. På dette tidspunkt fantes det fra før kun en datamaskin i Norge.

De første fem studierektorene ble ansatt i 1964 og man beslutter å satse på faste forelesere. I 1983 ble BIs fire første professorer ansatt etter faglige vurderinger med eksterne kommisjonsmedlemmer. Pål Korsvold ble ansatt som professor i finans, Gøran Persson som professor i logistikk, Arne Jon Isachsen som professor i internasjonal finans og Rolf Høyer som professor i informasjons- og databehandling. To år etter dette ble BI tildelt siviløkonomtittelen, noe som har hatt stor betydning for BIs anerkjennelse som handelshøyskole.

I 1979 overtok BI Revisorstudiet i Oslo (RiO), og BI tilbød deretter et treårig revisorstudium. I 1985 besluttet BI å opprette sitt eget nasjonale nettverk av høyskoler. De 10 samarbeidende høyskolene ble enten lagt ned eller innlemmet I BIs nettverk. På slutten av 80-tallet ble også BIs regionale høyskoler utvidet, og studentene med det toårige kandidatstudiet og fikk mulighet til å bygge på til treårig diplomøkonomstudium. Året 1992 fusjonerte BI med Norges Markedshøyskole, NILA og Oslo Handelshøyskole. Samtidig overtas Oslo Markedsføringshøyskole. Det samme året ble det også inngått en samarbeidsavtale mellom BI og Universitetet i Oslo om forskning og undervisning. I år 2000 fusjonerte både BI og Norges Varehandelshøyskole (NVH) samt en integrasjon mellom BI og Det Norske Shippingakademiet (DnS).

Året 2005 flyttet BI fra Sandvika i Bærum til nytt bygg i Nydalen. Året etter, i 2006, tiltrådte Tom Colbjørnsen som rektor ved Handelshøyskolen BI. Han ble sittende til sommeren 2014. I august 2014 tok Jan Henjesand over som rektor.[7] I 2008 ble Handelshøyskolen BI akkreditert som vitenskapelig høyskole av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT). Akkrediteringen gir BI rett til selv å opprette og nedlegge nye studier.

Samarbeid og engelskspråklige studier

rediger

Handelshøyskolen BI etablerte høyere utdannelse på engelsk allerede i 1990. BI samarbeider med nærmere 170 skoler i mer enn 40 land. Siden 1996 har de samarbeidet med Fudanuniversitetet i Shanghai om å tilby utdanning på høyt nivå for det kinesiske markedet. International School of Management (ISM) i Litauen ble etablert i 2000 med BI som hovedeier. I 1999 fikk BI, som første norske institusjon, kvalitetsstempelet EQUIS (European Quality Improvement System). I 2005 fikk BI fornyet sin EQUIS-akkreditering som første norske institusjon.

Trippel akkreditering

Handelshøyskolen BI er en av svært få handelshøyskoler med en såkalt Triple Crown akkreditering. Kun 100 handelshøyskoler over hele verden, eller omtrent 1% av alle handelshøyskoler, er tredobbelt akkreditert.

Institutter og sentre

rediger

Handelshøyskolen BI har organisert sin faglige virksomhet i ni institutter:

 • Institutt for datavitenskap og analyse
 • Institutt for finans
 • Institutt for kommunikasjon og kultur
 • Institutt for ledelse og organisasjon
 • Institutt for markedsføring
 • Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
 • Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Institutt for samfunnsøkonomi
 • Institutt for strategi og entreprenørskap

Senter for virksomhetskommunikasjon er et forskningssenter tilknyttet Handelshøyskolen BI. Senteret ble opprettet i 2008 i samarbeid med Norsk kommunikasjonsforening. Hensikten med senteret er å fremme utdanning, forskning og opplæring innen virksomhetskommunikasjon i Norge. Begrepet Virksomhetskommunikasjon er en oversettelse av det engelske Corporate Communication, og senteret bruker også navnet BI Center for Corporate Communication og forkortelsen BI CCC.

Senteret er plassert under Institutt for Kommunikasjon, kultur og språk ved BI, og ledes av førsteamanuensis Peggy Simcic Brønn. For å ivareta koblingen mellom akademikere og utøvere av faget, er det valgt et råd med representanter for begge parter.

Studier

rediger

Studietilbud

rediger

Høyskolen tilbyr økonomisk utdanning på alle nivåer: Bachelor, mastergrad, doktorgrad, etterutdanning, samt en rekke spesialstudier innen f.eks. finansiell økonomi, varehandel, og informasjonsteknologi. BI har også ca. 500 studenter i Kina i samarbeid med Fudan-universitetet i Shanghai, og er majoritetseier i International School of Management, en handelshøyskole med ca. 2000 studenter i Kaunas og Vilnius i Litauen. BIs utvekslingstilbud omfatter 41 av de 79 beste universitetene og høyskolene i Financial Times' European Business School Ranking for 2012. En av fire av BIs studenter drar på utveksling minst et semester.

BIs faglige virksomhet er organisert i ni institutter[8], som blant annet dekker kjerneområdene for en handelshøyskole: Strategi, organisasjon, innovasjon, samfunnsøkonomi, finansiell økonomi, markedsføring, regnskap, revisjon og jus. BI har også etablert forskningssentre knyttet til instituttene for å ivareta kunnskapsutvikling innen utvalgte sektorer og/eller temaer. 24 sentre er knyttet til instituttene.

Bachelor

 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Data Science for Business (previously Business Analytics)
 • Creative Industries Management (tidligere Kultur og Ledelse)
 • Digital kommunikasjon og markedsføring
 • Eiendomsmegling, jus og økonomi
 • Entreprenørskap (tidligere Entreprenørskap og økonomi)
 • Finans
 • International Management (tidligere Internasjonal markedsføring)
 • Markedsføringsledelse
 • Organisasjonspsykologi, HR og ledelse
 • Økonomi og administrasjon
 • Økonomi og forretningsjus
 • Økonomi og ledelse (siviløkonom)

Tidligere bachelorstudier

 • Retail Management, tidligere Varehandelsledelse (Ble avsluttet våren 2022)
 • Kommunikasjonsledelse (siste avgangskull i 2021)
 • PR og kommunikasjonsledelse (siste avgangskull i 2015)
 • Regnskap og revisjon (siste avgangskull i 2020)
 • Markedskommunikasjon (siste avgangskull i 2015)
 • Reiselivsledelse (siste avgangskull i 2015)
 • Medieutvikling og journalistikk (siste avgangskull i 2013)
 • Økonomi og IT-ledelse (siste avgangskull i 2013)
 • Økonomisk journalistikk (siste avgangskull i 2011)

Master

 • Master i Sustainable finance
 • Master i Ledelse og organisasjonspsykologi
 • Master i Finans
 • Master i Regnskap og revisjon (HRS)
 • Master i Økonomi og ledelse – Siviløkonom
 • Master i Strategisk markedsføringsledelse
 • Master i Forretningsjus og økonomi
 • Master i Anvendt samfunnsøkonomi
 • Master i Entreprenørskap og innovasjon
 • Master i Kvantitativ finans
 • Master i Business Analytics
 • Master i Data Science for Business
 • BI-Luiss Joint Masters in Marketing
 • QTEM Master network

Tidligere masterstudier

 • MSc i Internasjonal ledelse (siste avgangskull i 2014)
 • MSc i Politisk økonomi (siste avgangskull i 2013)

Studiesteder i Norge

rediger

26. oktober 2006 vedtok BIs styre å legge ned et «betydelig antall» av skolens lokalavdelinger rundt om i Norge, og 15. desember ble det vedtatt at lokalavdelingen i Lillestrøm skulle legges ned 1. august 2007, mens lokalavdelingene i Østfold, Vestfold, Telemark, Ålesund, Tromsø og på Gjøvik skulle legges ned 1. august 2008. Imidlertid vil BI fortsatt ha et tilbud om etter- og videreutdanning ved skolene i Telemark og Vestfold. Disse vil ligge administrativt under BI Drammen. Styret ved Handelshøyskolen BI vedtok i 2012 å flytte virksomheten ved BI Drammen og BI Kristiansand til sine øvrige avdelinger.

Lokalavdelinger
Tidligere lokalavdelinger

BI Gjøvik, BI Lillestrøm, BI Telemark (Porsgrunn), BI Tromsø, BI Østfold (Grålum), BI Ålesund, BI Skedsmo (Olavsgård – til 2003). Handelshøyskolen BI samflyttet sine avdelinger i Oslo til Nydalen i 2005. Da flyttet BI fra sine lokaler i Sandvika, Bærum (hovedkontor), Schous plass, Oslo og Senter for lederutdanning – Sjømannsskolen (Ekeberg].

Rektorer

rediger

Kjente akademikere

rediger

Kjente alumni

rediger

Næringsliv

rediger

Kultur og samfunn

rediger

Studentliv

rediger

Studenttilbud

rediger

BI Karriereservice tilbyr studentene tjenester som kan gjøre overgangen fra studier til arbeidsmarkedet lettere. I tillegg til karriereplanlegging og jobbsøkerkurs, tilbyr BI Karriereservice mentor–og internship program. Årlig fremstiller BI Karriereservice lønn–og arbeidsmarkedstall for å kartlegge tidligere studenters arbeidssituasjon. BI Karriereservice har seks ansatte i Nydalen, og representanter ved de resterende BI-skolene.

Studentforeninger

rediger

BISO, eller BI Student Organisasjon, representerer en styrket og forent studentstemme, og like muligheter for BI-studenter på alle fire campuser.

Ved Handelshøyskolen BI fantes det lenge to studentforeninger:

 • SBIO Studentforeningen for studentene ved Handelshøyskolen BI i Oslo
 • BIS Studentforeningen for studentene ved de regionale BI skolene

I 2020 slo SBIO og BIS seg sammen til en samlet studentorganisasjon. Fusjonen har blitt en milepæl i BIs historie – alle BI-studenter er i dag samlet under en forenklet og mer slagkraftig studentorganisasjon.

StudConsult

rediger

StudConsult er et norsk konsulentselskap som drives av studenter ved Handelshøyskolen BI. Selskapet leverer tjenester innenfor markedsundersøkelser, konkurrentanalyser samt andre kvalitative og kvantitative analyser. Selskapet omsatte i 2011 for ca. 740 000 kroner.[trenger referanse]

StudConsult arbeider som en non-profit organisasjon med det formålet å la studenter kunne lære gjennom å være i kontakt med næringslivet og prøve ut teori i praksis gjennom studietiden.

StudConsult eies 34 % av Studentforeningen ved BI og 66 % av Stiftelsen Junior Enterprise Norway.

StudConsult ble etablert i 1988. Det startet med et samarbeid mellom tre studentforeninger (handelsakademiets studentforening, studentutvalget ved Oslo Ingeniørakademi og Studentforeningen ved Norges Høyskole for Informasjonsteknologi) og resulterte i et eget aksjeselskap. Studconsult har hatt avdelinger ved flere av Norges universiteter og høyskoler som Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Oslo, NMH, Høgskolen i Sør-Trøndelag og BI. Siden 2006 har det imidlertid eksistert kun en StudConsult-avdeling i Norge og den ligger på Handelshøyskolen BI Oslo.

Linjeforeninger

rediger

Interesseutvalg

rediger

BISO består også av 6 større arrangementer, blant annet innrykksukene Fadderullan, 3 stabgrupper, samt politiske og faglige arbeidsgrupper.

Fagdager – Det finnes mange fagdager på BI Nydalen hvor forskjellige foreninger arrangerer foredrag hvor man henter inn mennesker fra næringslivet. Den største, Næringslivsdagen, er ment for å dekke alle studenter og er desidert størst. Mindre dager omhandler gjerne spesifikke faggrener og interesser; Aksjedagen, Eiendomsdagen, den store markedsføringsdagen, og liknende.

I tillegg til interesseutvalgene er BISO også eier av studentavisen Inside samt deleier i StudConsult, ett konsulentselskap drevet av studenter med tilknytning til Handelshøyskolen BI.

Fotnoter

rediger
Type nummerering
 1. ^ «BI» i dagligtale; engelsk betegnelse BI Norwegian Business School

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger