Småskoletrinnet, ofte kalt småskolen, omfatter de første fire årstrinnene i barneskolen i norsk grunnskole, det vil si elevene i 1. til og med 4. klassetrinn. Elevene begynner vanligvis på skolen det året de fyller seks, og småskolen omfatter dermed barn som er fra fem til ti år gamle. Trinnene fra 5. til 7. kalles mellomtrinnet, mens ungdomstrinnet er videre opp til 10. klasse på ungdomsskolen. Inndelingen skyldes både praktiske og pedagogiske grunner.

Se også rediger