Steinsfjorden biotopvernområde

biotopvernområde i Hole og Ringerike kommuner

Steinsfjorden biotopvernområde (cirka 3 825 daa, hvorav cirka 83 daa landareal) ligger i Steinsfjorden og ble fastsatt ved kgl. res. 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 38 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[1] Verneområdet inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA.

Steinsfjorden biotopvernområde
Steinsfjorden biotopverneområde Vik 2016-08-23 13.47.48.jpg
Fra Vik i Hole, sett østover mot Garntangen og Braksøya
LandNorge Norge
OmrådeSteinsfjorden fra Garntangen i Hole til Åsatangen Ringerike kommune, Buskerud
Grunnlagt22. juni 2018
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

3,825 km²
0,083 km²
3,742 km²
Opprettet22. juni 2018

Steinsfjorden biotopvernområde
60°06′00″N 10°18′43″Ø

Biotopvernområdet inkluderer området fra Garntangen og Vik og nordover langs vestsiden og nordenden av innsjøen, like til Åsatangen. I verneområdet inngår dessuten øyene og farvannet direkte rundt Småøyene, Tjuvholmen, Maurøya, Bøtet, Gåsa, Suserudskjæret og Østbråtaskjæret, der båttrafikk er forbudt i hekketiden. I tillegg inngår farvannet rundt Ulvøya, Trehjulingen, Svinøya og Amundøya til bredden av Sundvollen og nordover til en parallell linje med nordspissen av Ulvøya.[2] Steinsvika ble samtidig skilt ut som et selvstendig naturreservat, under navnet Steinsvika naturreservat, mens Braksøya naturreservat ble opprettet allerede i 15. januar 1988.

Formålet med biotopvernområdet er å bevare et område som har særskilt betydning som økologisk funksjonsområde i form av nærings- og oppholdsområde for knoppsvane, sangsvane, toppand, stokkand, brunnakke, krikkand og sothøne, og som hekkelokalitet for makrellterne, hettemåke, fiskemåke, stokkand, toppand, siland, tjeld, knoppsvane, dverglo, gråmåke og sildemåke.[1]

Området består av grunne, næringsrike vannarealer og sumpmarker som er viktige for rastende våtmarksfugl, i tillegg til øyer, holmer og skjær samt sjøområdet rundt disse. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.[1]

FotogalleriRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Klima- og miljødepartementet (2018-06-22) Forskrift om vern av Steinsfjorden biotopvernområde, Hole og Ringerike kommuner, Buskerud fylke[død lenke]. Klima- og miljødepartementet, 22. juni 2018
  2. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Steinsfjorden biotopvernområde. Klima- og miljødepartementet, juni 2018