Stranden eller Strandefjerdingen er ei lita bygd i Ringerike kommune som ligger langs nordenden av Nordfjorden (del av Tyrifjorden). Til Strandefjerdingen kan man regne områdene sør for der riksvei 35 krysser Europavei 16 og sørover langs vestbredde av Storelva ned til Tyrifjorden, samt østsiden av Sandaker til tettstedet Ask, og derfra sør til grensen mot Tyristrand. Før Ådal prestegjeld ble opprettet lå også Ytre Ådal til Strandefjerdingen. Dette kommer blant annet til uttrykk i et middelalderdiplom datert 11. mars 1473Thonberg (trolig Tanberg), der det står «ytre Ardalenom oc j Strendefiordong i Nørdrofs sokn».[1]

Bygdesentrumet heter Ask og er oppkalt etter den gamle storgården på stedet, nå kjent som Ask gods.

Ask har hatt egen barneskole, Stranden skole, og nærbutikk. Begge ble nedlagt, men bygningsmassen til skolen ble litt senere tatt i bruk som Montessoriskole. Gjennom bygda går Randsfjordbanen. Tidligere fantes også Ask stasjon der, men den er for lengst nedlagt og bygningene revet. Stasjonen var den siste før Hønefoss stasjonRandsfjordbanen. Fra 1882 hadde også bygda eget meieri, men i 1928 ble dette lagt inn under Ringerikes Meieri og driften opphørte. Ask kapell fra 1937 ligger på østsiden av riksveien og jernbanen.

Referanser rediger

  1. ^ Diplomatarium Norvegicum IX 366. no#: P. T. Mallings Forlagshandel. 1876. s. 337–338.