Ådal prestegjeld

Ådal prestegjeld er et tidligere prestegjeld i Ringerike prosti og ble eget prestegjeld ved kgl. resolusjon i 1857, utskilt fra Norderhov prestegjeld, med Viker kirke som sognekirke. Bare Viker kirke omtales i skriftlige kilder fra middelalderen, men før reformasjonen hørte Viker kirke til Nes anneks, som da lå under Hole prestegjeld. Senere ble det imidlertid Hval kirkeHallingby som var sognekirke i gjeldet.

Prestegjeldet dekket Ådal i Ringerike kommune og omfatter deldistriktene Ytre Ådal i sør, Nes i Ådal i nord og Vestre Ådal i vest.

Prestegjeldene ble faset ut under omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet. Kirkesognene er grunnenhetene i kirken og disse er organisert i kirkelig fellesråd. Menighetsprester har ett eller flere kirkesokn som tjenestested og hele prostiet som tjenestedistrikt.

SogneneRediger

Treliste

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger