Jevnaker kirke er en åttekantet kirke av tømmer fra 1834 i Jevnaker kommune i Viken fylke. Jevnaker kirke er et typisk eksempel på sentralkirken som ble vanlig fra midten av 1700-tallet i Norge. Den er utformet i «streng, robust empire».

Jevnaker kirke
«Hadelandskatedralen»
Jevnaker kirke har adresse Øvre Vangsvei 11.
OmrådeJevnaker
PlasseringJevnaker
BispedømmeTunsberg bispedømme
ProstiRingerike prosti
FellesrådJevnaker kirkelige fellesråd
SognJevnaker sogn
Byggeår1834
KirkegårdDet er kirkegård ved kirken
Arkitektur
Periodeempire
ArkitektAbraham Pihl
TeknikkTømret
ByggematerialeTre
Kirkerommet
Plasser400
Beliggenhet
Kart
Jevnaker kirke
60°15′28″N 10°26′04″Ø

Den første kirken på stedet ble trolig reist nær år 1100.

Kirkens historie Rediger

Opprinnelsen til Jevnaker kirke er en steinkirke, muligens bygget av Olav Kyrre, trolig på slutten av 1000-tallet. Kirken er nevnt i 1225 og 1361, men selve bygningen er ikke beskrevet. Biskop Jens Nilssøns protokoll fra 1594 beskriver en bygning ("Jeffnger kirche") i dårlig stand ("ille holden") med skrøpelige murer. Steinbygningen var en langkirke med rett avsluttet kor og muret hvelv. Den hadde spondekket tak (til 1694) og takrytter. Steinbygningen ble utbedret i 1694. Da steinkirken ble revet i 1832 ble kistene under gulvet satt ned på kirkegården, noen kister ble åpnet og det skal bli påvist tilfeller av skinndøde personer som hadde blitt levende begravet.[1]

Tidlig på 1800- tallet ble kirken for liten, og man forsøkte å bygge på den. Dette førte til relativt store skader på kirken,[trenger referanse] og den gamle steinkirken ble etter mye diskusjon revet i 1832. Den nåværende kirken ble reist i årene 1832-1834 på den samme tomten hvor den gamle kirken sto. Dette er Hadelands største kirke, med sitteplass for om lag 700 mennesker.[2][omstridt ]

Kirkebygningen Rediger

Jevnaker kirke er et typisk eksempel på sentralkirken som ble vanlig fra midten av 1700-tallet i Norge. Den er utformet i «streng, robust empire».[1]

Trekirken fra 1834 har grunnplan som en avlang åttekant. Tårnet har en kvadratisk grunnplan og står ved en av åttekantens kortsider, ved den andre kortsiden står et sakristi med valmtak. Kirken har vinduer i tre nivåer rett over hverandre. De innvendige tømmerveggene var i 1932 uten panel. Tømmerveggene er flathugget innvendig. Prekestolen er båret av søyler rett over alteret og utgjør et såkalt prekestolalter. Over prekestolalteret er det kraftig, fremspringende baldakin båret av søyler. Ornamentene ellers ble overført fra den forrige kirken. Tårnhjelmen ble satt opp i 1910 til erstatning for opprinnelig pyramidetak. Sverre Knudsen tegnet tårnhjelmen etter inspirasjon fra Austråt samt fra Vår frelsers kirke i Oslo og fra Bergen domkirke. Kirken er mot vest, syd og øst omgitt av en steinmur med stein fra den tidligere kirken. Steiner fra den gamle kirken skal også være benyttet i grunnmurer på nabogarden øvre Vang.[1] De øvrige steinmurene som avgrenser gravplass mot parkeringsplass på kirkens østre og vestre side ble begge oppført i 2017 av entreprenør Aasmund Pettersen & Sønn AS.

Kirken ble trolig oppført med Vang kirke på Hedmark som forbilde eller etter samme tegninger, både den ytre formen og takkonstruksjonen har likhetstrekk. Jevnaker er imidlertid en trekirke mens Vang er murkirke. I Jevnaker kirke er interiøret godt bevart, med prekestolalter fra kirkens oppførelsestid. Rasmussen (1993) oppgir Abraham Pihl som arkitekt, men Jevnaker kirke ble bygget over 10 år etter at Pihl var død.[3] Det kan i stedet ha vært Svend Aspås som laget modell som ble sendt til Torpa da Åmot kirke skulle bygges i 1823, denne modellen ble trolig brukt ved oppføring av Hunn kirke og trolig også Jevnaker kirke.[1]

Prestegården ligger på den andre siden av E16.

Orgelhistorikk Rediger

1796–1874 Rediger

Kirkens første orgel var et orgelpositiv/skaporgel, og ble anskaffet til den gamle steinkirken i 1796 av sokneprest Johan Jørgen Lange. Orgelet skal ha kostet 150 riksdaler. Innkjøpet lot seg realisere ved hjelp av frivillige bidrag fra menigheten. Orgelet fra den gamle steinkirken fulgte med over i den nye kirken som stod klar i 1834, og var i bruk her fram til nytt orgel ble anskaffet i 1874. Mulig produsent kan være Jonas Rosendal (ca.1662- 1740) på Toten, men dette er ikke bekreftet. Skapet, som tidligere inneholdt orgelet, ble gitt til Hadeland Folkemuseum i 1936.

1874–1937/1962 Rediger

I 1874 ble et orgel fra orgelbygger Eriksen i Drammen innviet i Jevnaker kirke. Orgelet kostet 700 spesidaler og ble finansiert ved et lån i Jevnaker sparebank og ved frivillige bidrag. For å spille på dette orgelet trengte organisten en medhjelper (en belgtreder) til å trå belgen, slik at det kom luft til instrumentet. Den øverste delen av orgelhuset fra 1874 ble ombygd i 1937, da kirkens interiør var gjenstand for ombygging, og orgelhuset ble endret fra gotisk til empirisk stilart. Selve instrumentet var fremdeles det samme fram til 1962. Den gotiske fasaden ble i 2017 hentet frem og hengt opp på veggen i kirketårnets fjerde etasje, som et minne fra kirkens historie.

1962–2016 Rediger

I 1962 gikk Jevnaker menighet igjen til innkjøp av nytt orgel i Jevnaker kirke. Denne gangen et helelektrisk pipeorgel med 18 stemmer, bygget av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal. Orgelet kostet 79.475 kr, og ble finansiert ved frivillige bidrag i tillegg til menighetens egenkapital. Orgelinnvielsen ble holdt den 16. september 1962. Orgelhuset til dette nye orgelet var gjenbruk av det gamle, hvor den nederste delen var oppført allerede i 1874, og den øverste delen var fra 1937. Orgelet ble tatt ned fjerde dag jul i 2016, og orgelhus med fasadepiper ble gjenoppført i kirketårnets fjerde etasje som et minne fra kirkens historie.

2017– Rediger

Arbeidet med anskaffelse av kirkens nåværende orgel startet formelt i 2010, og varte fram til orgelet stod ferdig den 11. mai 2017. Orgelet er bygget av den danske orgelbyggeren Carsten Lund, utført ved TH Frobenius og Sønner Orgelbyggeri A/S, Kongens Lyngby i Danmark. Intonatør var Erik Hult. Dette orgelet er Carsten Lund sitt 85. orgel, og det absolutt siste verk fra hans hånd. Orgelet kostet 5.390.119 kr, og er finansiert med betydelige bidrag fra Jevnaker kommune og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, samt gaver gitt fra lokale bedrifter, foreninger og private. Orgelet inneholder 24 stemmer, hvorav 2 er transmisjoner, samt en cymbelstjerne. Tilsammen har orgelet ca 1500 piper. Jevnaker kirkelige fellesråd benyttet organist og professor Bjørn Boysen som orgelkonsulent under hele prosessen. Orgelinnvielsen ble holdt den 24. september 2017.

Referanser Rediger

  1. ^ a b c d Hadelands bygdebokkomite (1932). Hadeland : bygdenes historie. Komiteen. 
  2. ^ Rasmussen, Alf Henry (1993). Våre kirker. Norsk kirkeleksikon. Kirkenær: Vanebo forlag. s. 582. ISBN 82-7527-022-7. 
  3. ^ Imerslund, Knut (2005): To essays om Abraham Pihl. Rapport. Høgskolen i Hedmark.

Kilder Rediger

Eksterne lenker Rediger