Valmtak er skråtak hvor takflatene skråner jevnt ned til alle fire sider. Et helvalmet tak erstatter husets gavl, mens tak med halvvalm tak har en mindre trekantet valm over en gavlvegg som avsluttes øverst i et trapes. Halvvalmen er vanlig i Danmark og delvis i Sverige, men ble også mye brukt i norsk panelarkitektur på 1700-tallet og fram til ca. 1850. Valmen minsker angrepsflaten for vind, og vindlasten på takkonstruksjonen reduseres.

Valmtak på et hus med en rektangulær plan
Tak med halvvalm
Valmtak i Skåne. Tegning av Ferdinand Boberg.

Litteratur rediger

  • Ahlstrand, Jan Torsten.; Arkitekturtermer. Lund: Studentlitteratur, 1976, ISBN 91-44-02852-0