Sør-Helgeland prosti

prosti i Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Helgeland prosti (Søndre Helgelands Provsti) er et prosti i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet har sitt sete i Brønnøysund. Prost er Sigridur Gudmarsdottir.

Brønnøy kirke er bygd i 1870, men deler av muren er fra 1200-tallet.

Prostiet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 4. desember 1843, da Helgeland prosti ble delt i Søndre og Nordre Helgeland prostier.[1]

Sogn i prostiet rediger

Tidligere prestegjeld rediger

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[2]

Referanser rediger

  1. ^ Jakobsen, Mikal (1922). Alstahaug kanikgjeld. no#: Eget forlag. s. 297. 
  2. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 

Eksterne lenker rediger