Ringerikes Museum

distriktsmuseum for Hole og Ringerike

Ringerikes Museum er distriktsmuseum for Ringeriksregionen, som omfatter nåværende Ringerike kommune og Hole kommune i Viken fylke. Museet ligger på Norderhov gamle prestegård i tidligere Norderhov kommune, like sør for Hønefoss og tvers over den gamle hovedveien som gikk forbi Norderhov kirke.

Ringerikes Museum har tilhold i Norderhov gamle prestegård
Både Norderhov gamle prestegård og Munkestua disponeres av museet

Museet har tilhold i den gamle prestegården på stedet, og er blant annet kjent for Moeminnet, minnesamlingen etter dikterpresten Jørgen Moe, Svenskestua, der Anna Colbjørnsdatter ifølge sagnet lurte svenskene under slaget på Norderhov i 1716, og Ikonsamlingen, som er en av de mest betydningsfulle i Norge utenfor Nasjonalgalleriet og rommer ikoner tilbake til 1400-tallet. Ikonene, som er av russisk og sørøsteuropeisk opprinnelse, ble i sin tid donert museet av kunstneren Hans Ødegaard (18761943) fra Sokna.

Sammen med museet finner man også Buskerud fylkesfotoarkiv og Hjemmestyrkemuseet som viser Milorgs virksomhet i distriktet under andre verdenskrig. Fylkesfotoarkivet har sine kontorer i 2. etasje, der man også finner utstillingen til Hjemmestyrkemuseet.

Stiftelsen Ringerikes Museum eier bygningene og samlingene, mens Stiftelsen Hringariki står for driften av museet.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger