Buskerud fylkesfotoarkiv

Buskerud fylkesfotoarkiv er sentralarkiv for fotohistorisk materiale fra Buskerud. Arkivet er fylkesansvarlig i det nasjonale fotobevaringsarbeidet og rommer ca. 200 000 fotografier fra ca. 1850 og fram til i dag, hvorav en reprosamling på mer enn 100 000 bilder og ca. 70 000 (ca. 8 tonn) er originale glassplater. Fylkesfotoarkivet har felles kontorer og telefoner med Ringerikes MuseumNorderhov i Ringerike kommune. Nye klimaregulerte magasiner er nå bygget i det nye museet på Veien Kulturminnepark Hringariki

Buskerud fylkesfotoarkiv ble lagt til Ringerike i 1987 og er administrativt underlagt distriktskonservatoren ved Ringerikes Museum, økonomisk Buskerud fylkeskommune. Arkivet ledes av fylkesfotograf Bjørn Johnsen fra Hønefoss, som ble ansatt som fylkesfotograf 1. juni 1992. Arkivet gir rådgivning om fotobevaring, om konservering av fotografisk materiale, om digital behandling av fotografisk materiale og om opphavsrett. Arkivet fotograferer også for alle konsoliderte museer i fylket og leverer bilder til trykk og til utstillinger.

Se også

rediger