Ringeriksregionen

Ringeriksregionen er et geografisk uttrykk som gjennom politisk samarbeid omfatter kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker i Viken. Dette er kommuner som tradisjonelt har samarbeidet på ulike plan gjennom lang tid. Kommunene grenser til hverandre.

Se ogsåRediger