Heftet Ringerike

Heftet Ringerike er et lokalhistorisk tidsskrift hjemmehørende i Ringeriksregionen, som omfatter kommunene Hole og Ringerike i Buskerud. Det ble stiftet i 1921 og har som formål å «fremme interesse for, samle og formidle folkeminne og lokalhistorie med tilknytning til Ringerike.»

Heftet utgis hvert år i midten av november. I årene 19221925 var heftet kjent under navnet Jul på Ringerike, men fra 1926 har navnet vært Ringerike. Opplaget har i de senere årene ligget på omkring 4000 hefter.

Heftet eies med 1/3 hver av Ringerike Ungdomslag (RUL), Stiftelsen Ringerikes Museum (SRM) og Ringerike Historielag (RH) i fellesskap.

RedaktørerRediger

Eksterne lenkerRediger