Heftet Ringerike er et lokalhistorisk tidsskrift hjemmehørende i Ringeriksregionen, som omfatter kommunene Hole og Ringerike i Buskerud. Det ble stiftet i 1922 og har som formål å fremme interesse for, samle og formidle folkeminne og lokalhistorie med tilknytning til Ringerike.

Heftet utgis hvert år i slutten av oktober. I årene 19221925 var heftet kjent under navnet Jul på Ringerike, fra 1926 var navnet Ringerike, og fra 2005 Heftet Ringerike. Opplaget har i de senere årene ligget på omkring 3 000 hefter. Redaksjonen består av sju personer som arbeider på frivillig basis. De mottar en rekke artikler fra eksterne bidragsytere.

Heftet Ringerike drives som en forening av de tre medlemsorganisasjonene Ringerike folkedansgruppe, Stiftelsen Ringerikes Museum og Ringerike Historielag.

Redaktører

rediger

Eksterne lenker

rediger