Tiende er en skatteform tidligst brukt i Mesopotamia. Den er også nevnt i Bibelen, i Femte Mosebok 14,22 står det «Hvert år skal du gi tiende av alt det som vokser på marken din.»

Gammel tysk oversikt over tiende.

Historisk tiende i NorgeRediger

I Norge ble tiende innført under Sigurd Jorsalfares styre (11031130). Skatten påbød alle å betale 1/10 av sitt innkomme til kirken. Tienden ble så fordelt med 1/4-part hver på kirke, biskop, prest og fattige. Den siste fjerdeparten ble kalt «bondeluten» og ble brukt i de enkelte bygder. Fordelingen stod fast frem til reformasjonen, men kirkeordinansen fra 1537 endret delingsforholdet, og bondeluten ble fjernet.

KongetiendeRediger

Etter reformasjonen i 1536/1537 ble den regulære tienden avløst av den såkalte kongetienden, noe som betød at kongen fikk hele skatten og selv kunne fordele denne. Ved forordning av 1801 ble kongetienden gjort om til en grunnbyrde på fast eiendom, som ble utredet «in natura» etter kapiteltakst eller i rene penger. Grunnbyrden ble opphevet først i 1918.

Tiende i dagRediger

I en del kristne trossamfunn praktiserer man fortsatt tiende som en frivillig fromhetshandling, det vil si at medlemmene frivillig betaler 1/10 av sin inntekt til kirken.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger