Numedal og Sandsvær fogderi

Numedal og Sandsvær fogderi (Nummedal og Sandsværds Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus len fra 1624, inngikk fra 1662 i Akershus stiftamt, fra 1760 i Buskerud amt.

reformasjonens tid lå Numedal under Brunla len, mens Sandsvær hørte til Tunsberg len. I forbindelse med etableringen av Kongsberg Sølvverk ble Numedal og Sandsvær len opprettet i 1624, under Akershus hovedlen. Fra 1660-tallet benyttes benevnelsen Numedal og Sandsvær fogderi, som viser at området ikke lenger var et privat len. Fogderiet ble i 1760 overført fra Akershus stiftamt til Buskerud amt.

Fogderiet bestod uten ytre grensereguleringer inntil fogderiene i Buskerud amt ble avviklet i 1900, men betegnelsen ble etter hvert forkortet til Numedal fogderi.

Geistlig inndeling i 1664

rediger

Herredsinndeling mot slutten av 1800-tallet

rediger

Numedal fogderi:

Autoritetsdata