Sandsvær prestegjeld

Sandsvær prestegjeld, også benevnt Efteløt prestegjeld, var et prestegjeld tilhørende Kongsberg prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Ytre og Øvre Sandsvær kommuner, nå del av Kongsberg kommune i Buskerud fylke, og hovedkirken var Efteløt kirke.

Efteløt kirke

Sandsvær prestegjeld og dets sogn er nå en del av Kongsberg kirkelige fellesråd underlagt Kongsberg prosti.

Historikk

rediger

Elptarlǫyti sókn á Sandshverfi [1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Sandsvær prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Det er uklart når Kongsberg ble utskilt fra Sandsvær prestegjelds, muligens skjedde dette formelt først i 1771.[4]

Sandsvær prestegjeld dannet grunnlaget for Sandsvær formannskapsdistrikt opprettet i 1837,[5] hvilket ble delt i Ytre og Øvre Sandsvær kommuner med virkning fra 1. januar 1908.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[7]

Kirkesogn

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[8]

Prostitilknytning

rediger

Kirkesognet og senere prestegjeldet har gjennom tidene ligget under ulike prostier:

Referanser

rediger
 1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 374. 
 2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 26. 
 3. ^ Gran, T.O. (Thorstein Olsen) (1909). Sandsværs saga. xx: i komm. hos Aschehoug. s. 4-5. 
 4. ^ Christie, Sigrid (1986). Norges kirker. Land og kirke. s. 449. ISBN 8205163154. 
 5. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
 6. ^ Lunde, Aage (1973). Bygdehistorien fram til 1964. no#: Sandsvær bygdebokkomite. s. 383-4. 
 7. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
 8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
 9. ^ Efteløt kirke 800 år. Laagendalsposten. 1983. s. 141. 
 10. ^ Lunde, Aage (1973). Bygdehistorien fram til 1964. no#: Sandsvær bygdebokkomite. s. 69. 
 11. ^ Norske kongebrev. Universitetsforlaget. 1992. s. 95-6. ISBN 8290176600. 
 12. ^ Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i Tidsrummet 1660-1813. Forlagt af J.W. Cappelen. Trykt i P.T. Mallings Officin. 1841. s. 739-40.