Tuft kirke

menighetskirke i Hvittingfoss i Ytre Sandsvær

Tuft kirke (Tupta kirkja) er en langkirke reist av rød teglstein og ble innviet 20. september 1880, etter at det ved kgl.res. av 6. mai 1876 ble bestemt å bygge ny kirke til erstatning for Tuft stavkirke fra middelalderen.[1] Den nye kirken har i likhet med stavkirken lengdeaksen sin i sørvestlig–nordøstlig retning. Den ble reist på sørvestsiden av den gamle kirkegården i Hvittingfoss, i nåværende Kongsberg kommune i Buskerud. Samtidig med at den nye kirken sto klar, ble den gamle stavkirken ble revet.[1]

Tuft kirke
Tuft kirke med gravkapellet.
OmrådeKongsberg
PlasseringHvittingfoss i Ytre Sandsvær
BispedømmeTunsberg bispedømme
ProstiKongsberg prosti
FellesrådKongsberg kirkelige fellesråd
SognTuft menighet
Byggeår1879–1880
innviet 20. september 1880
Endringer1949–1950 (malt innvendig)
Kirkegårdja, med leggplass og steinmur rundt. Utvidet i 1880, 1911, 1949, og 1959.
Arkitektur
Periodenygotikk
ArkitektA. Foss og prost T. J. Aschehoug
ByggmesterChristian Hansen
Teknikkmurverk
Byggematerialerød teglstein
Tårnhalvveis innbygd i sørøstgavlen
Portali tårnfoten mot kirkebakken i sørøst
Kirkerommet
Prekestol5 fag + ett dobbeltfag, nord for koret
Døpefont8-kantet sør for koret
Alternygotisk altertavle bak legemshøy kopi av Bertel Thorvaldsens kristusstatue
Plasser150
DiverseGalleri med pipeorgel (14 stemmer)
Beliggenhet
Kart
Tuft kirke
59°29′30″N 10°00′41″Ø
Tuft kirke på Commons

Kirkestedet rediger

 
Tuft kirke har tårn delvis innbygget i nordøstgavlen i skipet og en spissbuet hovedportal som vender i samme retning. I klokkestua er det to spissbuede lydglugger i tre retninger.

Kirkestedet ligger cirka 1 kilometer nord for tettstedet Hvittingfoss og adkomst dit går via fylkesvei 32 (Tuftveien) og den lokale Kirkeveien.

Tuft omtales første gang i et middelalderdiplom datert 8. mars 1366 (DN III:349),[2] der blant annet Torir Paalsson nevnes som prest på Tuft i Sandsvær («.. . [Þhorer] Paalsson præstar a Tuft»).[2] Likeledes nevnes kirken i biskop Eysteins jordebok som Tupta kirkja under Vestfoldár prófastdœmi (Vestfold prosti), tidvis også benevnt som Túnsberg prófastdœmi (Tunsberg prosti), for perioden 1398–1401.

Etter reformasjonen i Norge er det gjort flere forsøk på å nedlegge eller slå sammen Tuft sogn (menighet) med Komnes sogn. I så måte ble kirken her nedlagt i 1624, og de to kirkeklokkene og døpefonten som fantes her ble overført til Komnes kirke. I 1636 bestemte imidlertid bispen at Tuft kirke skulle gjenoppta tjenesten og tillegges 8 årlige gudstjenester. I 1639 måtte derfor Komnes tilbakeføre døpefonten, men klokkene gikk tapt. Forslag om nedleggelse og sammenslåing kom opp igjen i både 1770-årene og på 1800-tallet, men ble det avvist av menigheten.[1]

Kirkebygget rediger

Nye Tuft kirke har grunnmurer av rødlig granitt, som i likhet med teglmurene står upusset utvendig. Kirken har 150 sitteplasser og et halvveis innbygd tårn i sørøstgavlen, med en bred spissbuet portal i tårnfoten ut mot kirkebakken i sørøst. Skipet har tre høye spissbuede vinduer på hver langside. Tårnet har høy hjelm og spir med kule og vindfløy. I fronten på klokkestua bærer tårnet årstallet 1879. På hver side av tårnet har kirkerommet trapper som fører opp til klokkestua, loftet og galleriet. Kirkerommet han inngang i sydøst og alter i nordvest. I sørvest er det et sakristiutbygg som er smalere og lavere, med to slanke portaler med spissbuet overdekning. Den delen av kirkerommet som utgjør koret er hevet to trinn i forhold til resten av kirken.[1]

Klokkestua, som har to spissbuede høye, men smale lydglugger på tre av tårnets fire sider, er beskikket med to kirkeklokker, støpt hos Olsen Nauen Klokkestøperi ved Tønsberg i 1905 (klokkestøperiet het O. Olsen & Søn den gang). Begge klokkene bærer inskripsjonen «Gave til Tuft kirke fra Chr. Fosnes 1905». Den største av dem måler 63 cm i diameter og er 81 cm høy. Den minste måler 56 cm i diameter og er 51 cm høy.[1]

Da kirken var ny fikk den et nytt 4 stemmers pipeorgel med én enkel manual, bygget av den tyske orgelbyggeren Albert Hollenbach (1850–1904) i 1881.[trenger referanse] Hollenbach-orgelet ble solgt videre til Øvrebø kirke i Vennesla i 1913, samtidig med at et nytt pipeorgel bygget av Olsen & Jørgensen (som i 1925 ble til J. H. Jørgensen Orgelfabrik[3]) ble installert i kirken på Tuft. Dette ble forært kirken av O. Lia og Pauline Fosnæs og var i bruk inntil et nytt orgel, med 2 manualer og 14 stemmer ble installert i der i 2002.[1] Det nye pipeorgelet (opus 558 i rekken) ble bygget av Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri i Danmark samme år som det ble installert.[4] Innvielseskonserten med det nye orgelet sto 20. september 2002.

Alterringen er rund og knefallet har grått skinntrekk. Alter og altertavle er oppført i ett. Altertavlen er nygotisk med spissbueformer og andre arkitektoniske detaljer. Døpefont er et kalkformet snekkerarbeid med 8-kantet grunnflate. Prekestolen har 8-kantet grunnflate og fem fag, samt ett dobbeltfag mot veggen. Fyllingene er høye og smale med spissbuemotiv. Kirkerommet har galleri og benker med stående fyllinger i ryggen. Vangene er skåret liljemotiv øverst.[1]

Kirkegården rediger

Kirkegården er middelaldersk og omgitt av en mur av naturstein, med inngang i sørøst gjennom en smijernsport med portstolper av granitt. Den er utvidet flere ganger, i nyere tid blant annet i 1880, 1911, 1949, og 1959. Et gravkapell i pusset murverk ble oppført på kirkebakken, sørøst for kirken. Det ble utvidet 1972.[1] I 2015 ble det også oppført ei kirkestue der.

Referanser rediger

  1. ^ a b c d e f g h Sigrid Marie Christie, Håkon Christie. «Tuft kirke - Norges Kirker». www.norgeskirker.no. Besøkt 2. august 2020. 
  2. ^ a b Diplomatarium Norvegicum. Norge: P. T. Mallings Forlagshandel. 1853. s. 274. 
  3. ^ Rise, Harald: J. H. Jørgensen Orgelfabrik i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 8. mars 2023 fra http://snl.no/J._H._J%C3%B8rgensen_Orgelfabrik
  4. ^ Opus 558 Tuft kirke, 2002. Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri, Danmark. Besøkt 2023-03-08

Eksterne lenker rediger

  • (no) «Tuft kirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  • (no) «Tuft kirke». Kirkesøk. Den norske kirke.