Vindfløy

Vindfløy i smijern på industribygning i Zeitz, Tyskland

Vindfløy er et enkelt instrument som viser vindretningen. Vanligvis er en vindfløy utført som en usymmetrisk figur som kan dreie seg om en vertikal akse. Figurens tyngdepunkt er normalt sammenfallende med omdreiningsaksen. Derved vil ikke vindføyen påvirkes om aksen avviker noe fra vertikal. Figurens areal er imidlertid utført slik at det er større på den ene siden, den «tyngste» siden. Dermed vil denne siden svinge fra vinden. Ofte er det til fløystangen festet et kors eller en sirkel med angivelse av himmelretninger. En moderne form for vindføy, Vindex, formet som en (liten) pil med (stor) styrefjær, brukes på seilfartøyer. Moderne vindfløyer kan også fjernavleses.

Vindfløyer utformet som en hane kalles for værhaner. Denne er fotografert på Ribe domkirke.

For seilskip i havn var vindretningen avgjørende for seilas ut av havna. Derfor var det i seilskipenes tid en mast med vindfløy, plassert høyt i terrenget og godt synlig fra havna. Flere slike er bevart, bl.a. i Mandal og Skudeneshavn. Stedsnavn forteller om plasseringen av vindfløyer i eldre tid; en høyde eller ås som kalles Fløyen (i Bergen), Fløya (i Kristiansund), Fløyheia (i Arendal) og liknende.

Vindfløyen på Fløyen i Bergen er nevnt i Absalon Pederssøn Beyers dagboknedtegnelser fra ca. 1560.

Også kirker og andre bygninger kan ha vindfløy montert på taket eller på et tårn. I et gårdstun var det gjerne stabburet som ble utstyrt med vindfløy.

Vindfløyer på bygninger kunne ofte være utformet som en hane, og den kalles da gjerne en værhane.

flyplasser, der meteorologiske observasjoner er viktige, brukes i dag vindfløyer i form av vindpølser, laget av tekstilt materiale.

Eksterne lenkerRediger