Bayeux-teppet (fransk Tapisserie de Bayeux) eller dronning Mathildes tapet (La Tapisserie de la Reine Mathilde) er et vel 70 meter langt og 0,5 meter bredt brodert veggteppe i lin fra årene omkring 1070. Det fremstiller normannerhertugen Vilhelm Erobrerens invasjon av England og slaget ved Hastings i 1066. Bayeux-teppet var i samtiden opphengt i domkirken i byen Bayeux i Normandie, hvorfra det har fått navnet. Teppet omfatter 72 detaljerte figurscener utstyrt med tekster på middelalderlatin og utformet i en dekorativ, fortellende stil omtrent som veggmalerier og billedvevde tapeter. Det har sannsynligvis eksistert mange liknende, men kortere tepper. Fordi de var så lange og upraktiske, ble de kun brukt ved spesielle anledninger.

Utsnitt av det 70 meter lange Bayeux-teppet som viser normannerhertugen Vilhelm Erobreren. Den latinske teksten (HI)C:WILLELM:DUX:IN:MAGNO.. betyr «Her hertug Vilhelm i stor...»

Bayeux-teppet ble i 2007 tatt opp i UNESCOs verdensminneregister. [1]

Bakgrunn rediger

Teppet blir kalt for La Tapisserie de la Reine Mathilde i Frankrike, «dronning Mathildes tapet», etter Vilhelm Erobrerens dronning, Matilda av Flandern. Man antok lenge at dronningen ledet arbeidet, som ble utført av en større gruppe adelige damer. Man kan ennå se hvor den enes arbeid slutter og den nestes begynner, for de enkelte individer har ikke vært like nøye med stingene. Historikerne har imidlertid ikke funnet noe bevis for Matildas innvirkning. Isteden synes det som om teppet ble bestilt av Vilhelms halvbror Odo, biskop av Bayeux, og at teppet ble laget av angelsaksere i Kent.

Hensikten med den lange billedformatet er klart propagandistisk. Det var simpelthen tidens fornemmeste bildemedium, som især henvente seg til hertugens, og senere kongens, gjester fra nær og fjern. Her kunne de se og lese om hans bedrift: å slå to hærer på én og samme dag og dermed erobre et helt kongerike, England.

Bayeux-teppet er bevart gjennom hungersnød, borgerkrig, pest og to verdenskriger, og kan fortsatt studeres i et eget museum i Bayeux. En kopi i full størrelse ble ferdiggjort i 1886 og henger i dag på museet i Reading i England.

Bayeux-teppet gir en viktig dokumentasjon av den tidens stridsutstyr, dekorasjoner og symboler. Blant annet viser fanemerker og skjolddekorasjoner et utviklingsstadium for kjennetegn fra tiden før den systematiske heraldikken oppsto på 1100-tallet. Ryttermotivet på det norske Baldisholteppet har utstyr som ligner noe på Bayeux-teppet.

Latinsk tekst med norsk oversettelse rediger

Bildet viser hele Bayeux-teppet. For flere detaljer, se Bibliotheca Augustana[2]

Den norske oversettelsen her er ordrett, for å reflektere enkelthetene i den latinske teksten.

Scene Tekst[note 1] Oversetting[3] Bilde
1. EDWARD[US][note 2] REX Kong Edvard  
2. UBI HAROLD DUX ANGLORUM ET SUI MILITES EQUITANT AD BOSHAM ECCLESIA[M] Hvor engelskmennenes Harald jarl og hans følge rir til Bosham kirken.[4]  
4. HIC HAROLD MARE NAVIGAVIT Her tok Harald sjøveien  
5. ET VELIS VENTO PLENIS VENIT IN TERRA WIDONIS COMITIS og kom med fulle seil til landområdet til grev Guy[note 3]  
6. HAROLD Harald  
Detaljer i høyere oppløsning
7. HIC APREHENDIT WIDO HAROLDU[M] Her griper Guy Harald  
8. ET DUXIT EUM AD BELREM ET IBI EUM TENUIT og fører ham til Beaurain og holder ham der.  
9. UBI HAROLD ET[note 4] WIDO PARABOLANT Hvor Harald og Guy samtaler  
10. UBI NUNTII WILLELMI DUCIS VENERUNT AD WIDONE[M] Hertug Vilhelms ordonnans kommer til Guy  
TUROLD Turold  
11. NUNTII WILLELMI Vilhelms ordonnanser  
12. HIC VENIT NUNTIUS AD WILGELMUM DUCEM her kommer ordonnansene til hertug Vilhelm  
13. HIC WIDO ADDUXIT HAROLDUM AD WILGELMUM NORMANNORUM DUCEM Guy fører Harald til Vilhelm, hertug av Normandie  
14. HIC DUX WILGELM CUM HAROLDO VENIT AD PALATIU[M] SUU[M] Her hertug Vilhelm kommer til sitt palass med Harald  
15. UBI UNUS CLERICUS ET AELFGYVA Hvor en klerk og Ælfgyva...[note 5]  
Detaljer i høyere oppløsning
16. HIC WILLEM[US] DUX ET EXERCITUS EIUS VENERUNT AD MONTE[M] MICHAELIS Her hertug Vilhelm og hans hær ankommer Mont-Saint-Michel  
17. ET HIC TRANSIERUNT FLUMEN COSNONIS og her krysser de elva Cuesnon  
Detaljer i høyere oppløsning
HIC HAROLD DUX TRAHEBAT EOS DE ARENA Harald jarl drar dem opp av sanden.
18. ET VENERUNT AD DOL ET CONAN FUGA VERTIT og de kommer til Dol og Conan flykter  
Detaljer i høyere oppløsning
REDNES Rennes  
19. HIC MILITES WILLELMI DUCIS PUGNANT CONTRA DINANTES Hertug Vilhelms soldater i kamp mot innbyggerne i Dinan  
20. ET CUNAN CLAVES PORREXIT og Conan overgir nøklene.  
21. HIC WILLELM[US] DEDIT ARMA HAROLDO Vilhelm gir Harald våpen  
22. HIC[note 6] WILLELM[US] VENIT BAGIAS Her kommer Vilhelm til Bayeux  
23. UBI HAROLD SACRAMENTUM FECIT WILLELMO DUCI hvor Harald sverget sin troskapsed til hertug Vilhelm  
24. HIC HAROLD DUX REVERSUS EST AD ANGLICAM TERRAM Her reiser Harald jarl hjem til engelsk land  
25. ET VENIT AD EDWARDU[M] REGE[M] og han kommer til kong Edvard  
26. HIC PORTATUR CORPUS EADWARDI REGIS AD ECCLESIAM S[AN]C[T]I PETRI AP[OSTO]LI Her kong Edvard bæres til St. Peter apostelen[note 7]  
27. HIC EADWARDUS REX IN LECTO ALLOQUIT FIDELES Her kong Edvard i sengen taler til sine trofaste  
Detaljer i høyere oppløsning
28. ET HIC DEFUNCTUS EST og her dør han
29. HIC DEDERUNT HAROLDO CORONA[M] REGIS Her gir de kongekronen til Harald  
30. HIC RESIDET HAROLD REX ANGLORUM Her sitter Harald, konge av England  
Detaljer i høyere oppløsning
31. STIGANT ARCHIEP[ISCOPU]S Erkebiskop Stigand
32. ISTI MIRANT[UR] STELLA[M] Folket beundrer stjernen  
33. HAROLD Harald  
34. HIC NAVIS ANGLICA VENIT IN TERRAM WILLELMI DUCIS Her et engelsk skip kommer til hertug Vilhelms land  
35. HIC WILLELM[US] DUX JUSSIT NAVES [A]EDIFICARE Her hertug Vilhelm gir ordre til bygging av skip  
36. HIC TRAHUNT NAVES AD MARE Her drar de skipene ned til havet  
37. ISTI PORTANT ARMAS AD NAVES ET HIC TRAHUNT CARRUM CUM VINO ET ARMIS Mennene bærer våpen ned til skipene og her drar de en vogn lastet med vin og våpen  
38. HIC WILLELM[US] DUX IN MAGNO NAVIGIO MARE TRANSIVIT ET VENIT AD PEVENESAE Her hertug Vilhelm krysser havet i et stort skip og kommer til Pevensey  
39. HIC EXEUNT CABALLI DE NAVIBUS Her går hestene i land  
40. ET HIC MILITES FESTINAVERUNT HESTINGA UT CIBUM RAPERENTUR og her skyndte soldatene seg til Hastings for å legge beslag på mat  
Detaljer i høyere oppløsning
41. HIC EST WADARD Her er Wadard  
42. HIC COQUITUR CARO ET HIC MINISTRAVERUNT MINISTRI Her tilberedes kjøttet og her serverer tjenerne maten  
43. HIC FECERUN[T] PRANDIUM Her lager de frokost[5]  
HIC EPISCOPUS CIBU[M] ET POTU[M] BENEDICIT og her velsigner biskopen maten og vinen  
Detaljer i høyere oppløsning
44. ODO EP[ISCOPU]S WILLEM[US] ROTBERT Odo biskop, Vilhelm, Robert  
45. ISTE JUSSIT UT FODERETUR CASTELLUM AT HESTENGA Han ga ordre til å grave en motte ved Hastings  
Detaljer i høyere oppløsning
CEASTRA leiren
46. HIC NUNTIATUM EST WILLELM[O] DE HAROLD[O] Her mottar Vilhelm nyheten om Harald  
47. HIC DOMUS INCENDITUR Her blir huset satt i brann  
48. HIC MILITES EXIERUNT DE HESTENGA ET VENERUNT AD PR[O]ELIUM CONTRA HAROLDUM REGE[M] Her forlater soldatene Hastings og kommer til slaget mot kong Harald  
Detaljer i høyere oppløsning
49. HIC WILLELM[US] DUX INTERROGAT VITAL[EM] SI VIDISSET HAROLDI EXERCITU[M] Her hertug Vilhelm spør Vital om han har sett Haralds hær  
50. ISTE NUNTIAT HAROLDUM REGE[M] DE EXERCITU WILLELMI DUCIS Denne mannen informerer kong Harald om hertug Vilhelms hær  
51. HIC WILLELM[US] DUX ALLOQUITUR SUIS MILITIBUS UT PREPAREN[T] SE VIRILITER ET SAPIENTER AD PR[O]ELIUM CONTRA ANGLORUM EXERCITU[M] Her hertug Vilhelm formaner sine soldater til å forberede seg klokt og som menn til slaget mot den engelske hæren  
 
52. HIC CECIDERUNT LEWINE ET GYRD FRATRES HAROLDI REGIS Her falt Leofwine og Gyrth, brødre av kong Harald  
 
53. HIC CECIDERUNT SIMUL ANGLI ET FRANCI IN PR[O]ELIO Her faller engelske og franske samtidig i slaget  
Detaljer i høyere oppløsning
54. HIC ODO EP[ISCOPU]S BACULU[M] TENENS CONFORTAT PUEROS Her Odo biskop med sin stav oppmuntrer soldatene  
55. HIC EST WILLEL[MUS] DUX Her er hertug Vilhelm  
56. E[USTA]TIUS Eustace  
Detaljer i høyere oppløsning
HIC FRANCI PUGNANT ET CECIDERUNT QUI ERANT CUM HAROLDO Her kjemper franskmennene og de som var med Harald falt  
57. HIC HAROLD REX INTERFECTUS EST Her er kong Harald falt (slått)  
Detaljer i høyere oppløsning
58. ET FUGA VERTERUNT ANGLI og engelskmennene flyktet  
Detaljer i høyere oppløsning

Noter rediger

 1. ^ Bokstaver i hakeparentes er utelatt på teppet, enten ved forkorting eller med et diakritisk tegn på bokstav foran.
 2. ^ Ord manglet i tidligere kopier
 3. ^ Wido er Guido eller Guy, greve av Ponthieu
 4. ^ ET er forkortet til en bokstav like et 7-tall
 5. ^ Et verb mangler. Dette gjør denne delen av teppet til et mysterium. Det ser ut som om et seksuelt overgrep er begått mot denne engelske damen og som er verdt å nevne i teppet. (Douglas, 1959, p.234)
 6. ^ Ordet er brodert: hIE
 7. ^ Westminster Abbey

Referanser rediger

 1. ^ Bayeux Tapestry fra UNESCO Memory of The World
 2. ^ Panorama hos Bibliotheca Augustana (Bibliotheca Augustana er en samling av elektronisk tekst i latin, gammel gresk, engelsk, fransk, tysk og italiensk fra klassisk tid fram til i dag. Samlet av: University of Applied Sciences, Augsburg)
 3. ^ Oversatt til norsk fra engelsk, som igjen er basert på Stenton, Frank (1965). The Bayeux Tapestry. Phaedon Press.  men også Hicks, Carola (2006). The Bayeux Tapestry. The Life Story of a Masterpiece. Chatto and Windus. ISBN 0-7011-7463-3.  og Musset, Lucien (2005). The Bayeux Tapestry. Boydell Press. ISBN 1-84383-163-5.  engelsk utgave (2005)
 4. ^ Integrert scene se Douglas, s.233
 5. ^ Cassell's latinske ordbok, Ed. Marchant & Charles: Prandium, en sen frokost eller lunsj inntatt omtrent kl 1200

Se også rediger

Litteratur rediger

 • Rud, Mogens (1988): Bayeux-tæppet og slaget ved Hastings 1066 (dansk tekst), Oslo. ISBN 82-09-10478-0

Eksterne lenker rediger