Verdens dokumentarv

(Omdirigert fra «Verdensminne»)

Verdens dokumentarv (eng. Memory of the World register) er UNESCOs register over unike dokumenter og samlinger i arkiv og bibliotek som er av stor verdi som dokumentarisk kulturarv, såkalte verdensminner.

Forsiden til originalmanuskriptet Henrik Ibsens «Et dukkehjem»
Lepramuseet i Bergen

Historie rediger

Under UNESCOs hovedkonferanse i 1991 uttrykte en rekke medlemsstater en uro over de nasjonalt verdifulle dokumentenes status. I 1992 startet derfor programmet Memory of the World (verdensminne). Formålet med programmet var å bevare og formidle verdifulle dokument i arkiv og bibliotek verden over. Dokumentene speiler et mangfold av språk, mennesker og kulturer og en del av minnene er svært skjøre og risikerer å bli ødelagt for ettertiden. Det finnes to lister, en liste over verdensminner og en liste over truede verdensminner. Programmets hovedmål er å legge til rette for bevaring av verdens dokumentarv, legge til rette for universell tilgang til dokumentarven, samt å fremme en verdensomspennende bevissthet om dokumentarvens eksistens og betydning.

Norges dokumentarv rediger

Utdypende artikkel: Norges dokumentarv

Den norske UNESCO-kommisjonen har oppnevnt en norske komité for verdens dokumentarv. I februar 2012 ble det etablert et nasjonalt register for Norges dokumentarv. Norsk kulturråd er sekretariat for arbeidet. Følgende verdensminner i Norge er listeført i dag:

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger