Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) er et norsk statlig organ for filmpolitikk og rådgiver i filmpolitiske spørsmål. Norsk filminstitutt er underlagt Kulturdepartementet.

Norsk filminstitutt
NFI
Filmenshus oslo.jpg
NFI holder til i Filmens hus i Oslo sentrum
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. april 2008[1]
Org.nummer892 211 442
DirektørKjersti Mo
HovedkontorFilmens hus
UnderlagtKultur- og likestillingsdepartementet
FokusNorsk film
Nettsidenfi.no

HistorikkRediger

EtableringenRediger

NFI ble etablert ved stortingsvedtak 3. mai 1955 som en del av den statlige satsingen på film etter andre verdenskrig. Ifølge den første formålsparagrafen var oppgavene til instituttet «å samle, katalogisere og oppbevare film, filmbilder, filmmanuskript, trykksaker, filmmusikk og anna filmmateriale – først og fremst av norsk opphav – som er av filmatisk og historisk interesse, å sikre bevaringa av kinomateriell og filmteknisk utstyr av historisk verdi, å drive bibliotek for filmlitteratur og å gjere materialet tilgjengeleg og spreie kjennskap til film»

Fusjoner og flyttingRediger

I 1993 fusjonerte NFI med Statens filmsentral, og i 1996 flyttet instituttet inn i Filmens hus i Oslo. Etter de nye retningslinjene for norsk filmpolitikk i St.meld. nr. 22 (2006-2007), ”Veiviseren for det norske filmløftet”, ble Norsk filminstitutt slått sammen med Norsk filmfond, Norsk filmutvikling og Norsk filmkommisjon fra 1. april 2008.

OrganisasjonRediger

NFI ledes av et styre oppnevnt av Kulturdepartementet.[2] Den daglige driften ledes av en direktør som utnevnes for en åremålsperiode på seks år.[3] Kjersti Mo tiltrådte som direktør 1. november 2019.[4] Tidligere direktører er bl.a. Sindre Guldvog (2013–2019),[5] Nina Refseth (2007–2013)[3] og Vigdis Lian (2002–2008).[6]

NFI har 87 ansatte per 2019, og forvalter i alt 625 millioner kroner som skal fordeles i løpet av et kalenderår. Organisasjonen består av fire avdelinger per 2019.[5] Per 2013 bestod NFI til sammenligning av fem ulike avdelinger og om lag 100 ansatte, hadde et driftsbudsjett på over 100 millioner kroner og forvaltet ca 446 millioner kroner i tilskuddsmidler.[7]

VirkeområdeRediger

NFI gir tilskudd til norske filmer, samproduksjon av film med andre land, TV-serier og videospill. Filminstituttet tilbyr også stipend, kurs og talentutvikling for filmbransjen. Andre oppgaver er informasjon om norsk film nasjonalt og internasjonalt, kunnskapsformidling gjennom Cinemateket, Filmmuseet og utstillinger på Filmens hus, samt tilrettelegging og markedsføring av Norge som et attraktivt opptakssted for utenlandske filmprodusenter.

UnderavdelingerRediger

CinemateketRediger

Cinemateket er en del av Norsk filminstitutt.

FilmmuseetRediger

Filmmuseet er en del av Norsk filminstitutt, og har tilhold i Filmens Hus i Dronningens gate 16 i Oslo.

FilmbibRediger

Norsk filminstitutt administrerer strømmetjenesten Filmbib[5][8]. Nettstedet inneholder et rikholdig arkiv av filmer, med mange norskspråklige titler. Visning av filmene på nettstedet er mulig for registrerte brukere, nasjonalt lånekort gir tilgang til NFIs tjeneste Filmbib[9].

NFIs arkiv (1951–2000)Rediger

Arkivene etter Norsk filminstitutt fra perioden 1951–2000 finnes i Riksarkivet.

ReferanserRediger

  1. ^ Norsk filminstitutts endringshistorie
  2. ^ «NFIs styre». NFI. Arkivert fra originalen 22. februar 2019. Besøkt 22. februar 2019. 
  3. ^ a b regjeringen.no Sindre Guldvog ny direktør i Norsk filminstitutt
  4. ^ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kjersti-mo-ny-direktor-i-norsk-filminstitutt/id2668792/
  5. ^ a b c Norsk filminstitutt. «Dette gjør NFI». NFI. Besøkt 22. februar 2019. «625 millioner til fordeling - Rådgivning, analyse, kurs og seminarer - 87 ansatte - 167 filmer på 50 festivaler - Behandler 2000 søknader årlig - 73 052 besøk på Cinemateket i 2017» 
  6. ^ http://www.nordicwomeninfilm.com/person/vigdis-lian/
  7. ^ NFI, tilskuddsmidler for 2013
  8. ^ «filmbib». filmbib.no. Besøkt 22. februar 2019. «Alle med nasjonalt lånekort på norske bibliotek kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib. Du logger deg inn med lånenummer og PIN-kode som du får på biblioteket. Alle filmene du finner her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film. Ordningen administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge. | Et uavhengig utvalg vurderer hvilke filmer som inngår i ordningen basert på to årlige søknadsrunder. Utvalget består av fem medlemmer nominert av Norsk filmforbund, Norske film-, TV- og spillprodusenters forening, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører og Nasjonalbiblioteket. Utvalget oppnevnes for to år av gangen.» 
  9. ^ Aslak Sira Myhre. «Nasjonalt Lånekort og Låneregister». bibliotekutvikling. Besøkt 19. mai 2022. «Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som Biblioteksøk og Filmbib.» 

Eksterne lenkerRediger