Norsk filmfond var en norsk statlig institusjon som forvaltet statens tilskuddsordninger for produksjon av film, fjernsyn og interaktive prosjekter. Fondet ble etablert 1. juli 2001 og var underlagt Kultur- og kirkedepartementet. I 2007 ble det vedtatt at Norsk filmfond skal slås sammen med Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling til et nytt filminstitutt fra og med 1. april 2008. Det nye instituttet fikk cirka 100 ansatte, et driftsbudsjett på 100 millioner kroner samt over 300 millioner kroner i tilskuddsmidler.

Eksterne lenker

rediger