For andre betydninger, se: Fløyfjellet

Fløya er et høydedrag vestligst på øya Kirkelandet i Kristiansund kommune. Stedet har sitt navn etter en vindfløy som sto her i seilskutetida. Den hadde til oppgave å vise vindretningen for sjøfolk ombord i skip på havna.

Kristiansund Museum anla sitt første friluftsmuseum ved Fløya tidlig på 1900-tallet. Bygningene ble senere flyttet til Dalen gårdGomalandet.

Fløya terrasse er et av gatenavnene i området som gjenbruker det tradisjonelle lokale stedsnavn.

LitteraturRediger

  • Kristiansund Museum 1894 – 1904 – 1964. Jubileumsskrift.