Brunla len

Brunla len (Brunlag og Numedalens Lehn) var et norsk len som eksisterte fra senmiddelalderen til lensvesenet ble avsluttet og Norge ble delt inn i amt på midten av 1600-tallet. Lenet utgjorde i geografisk utbredelse deler av nåværende Vestfold (Larvik og Lardal) og Buskerud (Numedal) fylker. Numedal ble fraskilt fra lenet i 1627, ved etableringen av Kongsberg Sølvverk.

Ved amtsinndelingen i 1661 ble lenet til Brunla amt underlagt Akershus stiftamt.

LensherrerRediger