Brunla len (Brunlaug (og Numedalens) Lehn) var et norsk len som eksisterte fra senmiddelalderen til lensvesenet ble avsluttet og Norge ble delt inn i amt på midten av 1600-tallet. Lenet utgjorde i geografisk utbredelse deler av nåværende Vestfold (Larvik og Lardal) og Buskerud (Numedal) fylker. Numedal ble fraskilt fra lenet i 1627, ved etableringen av Kongsberg Sølvverk.

Ved amtsinndelingen i 1661 ble Brula len slått sammen med Tønsberg len til Brunlaug amt, underlagt Akershus stiftamt.

Historikk rediger

Navnet skriver seg fra den gamle herregården Brunla gård i Tanum sogn, som var en del av den tidligere kommunen Brunlanes, og nå er en del av Larvik kommune. Distriktets opprinnelige navn var Numedal (eller Namdal) skipreide, dels bare benevnt Numedal søndenfjelds i motsetning til Numedal nordenfjelds (Namdal i tidligere Nord-Trøndelag). Tilknytningen til Vestfold angis i 1399: j Numadale a Uestfol. Overgangen i distriktets navn fra Numedal skipreide til Brunla len fant sted i perioden 1520-1540; sistnevnte stedsangivelse brukes første gang i 1526.[1]

Grenseoppgang mellom Eker, Modum, Sandsvær og Numedal ble avgjort ved dom av 15/6 1542, ved at "delet mellem Eker og Numedal".

Den første landsomfattende amtsinndelingen i Norge kom som kongelige befaling (Kongelige Rescript) 8. februar 1671, hvor de daværende fire hovedlen i Norge ble gjort om til tilsvarende stift- eller hovedamt, mens mindre len ble underamt. Følgelig gikk Brunla(ug) len over til å bli Brunlaug amt, med den siste lensmann Holger Vind som første (og eneste) amtmann.

Prestegjeld rediger

Brunla len omfattet følgende prestegjeld:[2]

Lensmenn rediger

Følgende er oversikt over sannsynlige lensmenn i Numedal skipreide og senere Brunla len:

 1. Haakon Jonssøn (1378/81 – 1392)
 2. Niculas Galle (1392 – ca 1402)
 3. Didrik Wistenakker (ca 1402 – ca 1411)
 4. Markvard Buk (ca 1411 – 1436)
 5. Sigrid Niculasdatter Galle (Buk) (ca 1436 – ca 1440)
 6. Hartvig Krummedike (ca 1440 – 1476)
 7. Henrik Krummedike (1476 – 7/6 1519)
 8. Hans Mule (7/6 1519 – mars 1523)
 9. Henrik Krummedike (mars 1523 – aug 1524)
 10. Hans Mule (aug 1524 – 24/9 1524)
 11. Lydike Mule (sept 1524 – 25/1 1525)
 12. Mikkel Blikk (sept 1524 – 25/1 1525)
 13. Oluf Galle (25/1 1525 – 13/5 1527)
 14. Mogens Gyldenstjerne (13/5 1527 – juli 1529)
 15. Henrik Krummedike (juli 1529 – mars 1530)
 16. Hans enke Anne Rud (mars 1530 – 1533)
 17. Eske Bille (1533 – 11/2 1552)
 18. Peder Bille til Svanholm (11/2 1552 – 1555/56)
 19. Jørgen Bille til Elling (11/2 1552 – 1555/56)
 20. Peder Huitfeldt (1555/56 – april 1558)
 21. Christen Munk til Toberup (april 1558 – 29/9 1561)
 22. Hans Lauritssøn Jernskjegg (29/9 1561 – 29/7 1566)
 23. Claus Huitfeldt (29/7 1566 – 18/1 1574)
 24. Vincents Juel (18/1 1574 – 24/6 1578)
 25. Knud Grubbe til Alslev (24/6 1578 – 30/11 1585)
 26. Peder Ivarssøn (Baden eller) Jernskjegg (30/11 1585 – 4/10 1616)
 27. Hans enke Margrethe Brede (4/10 1616 – 1/5 1617)
 28. Caspar Markdanner (1/5 1617 – 1/9 1618)
 29. Hans enke Sophie Oldeland (1/9 1618 – 1619)
 30. Jesper Mogenssøn Gøye til Esperød (1/5 1619 – 1/5 1622)
 31. Ove Gjedde til Tommerup (1/5 1622 – 1/5 1637)
 32. Vincent Ottesen Bildt til Nes (1/5 1637 – 1/5 1645)
 33. Niels Lange til Strøm og Fritsø (1/5 1645 – 1/5 1652)
 34. Gregers Friis til Ålstrup paa Laaland (1/5 1652 – 12/5 1654)
 35. Hans enke Lisbeth Sophie Urne (12/5 1654 – 1/5 1655)
 36. Holger Vind til Gundestrup (1/5 1655 – 1671)

Referanser rediger

 1. ^ Brunla len og lensmænd. Kristiania: Grøndahl. 1912. s. 35. 
 2. ^ Rian, Øystein (1980). Vestfolds historie. [Tønsberg]: Vestfold fylkeskommune. s. 3. ISBN 8299058619. 

Kilder rediger