Søndre Bergenhus amt

tidligere amt i Norge

Søndre Bergenhus amt var et norsk amt opprettet i 1763 ved delingen av Bergenhus amt i Søndre og Nordre Bergenhus amt. Amtmannen i Søndre Bergenhus var også stiftamtmann for Bergen stiftamt.

Ved kgl.res. av 23. desember 1773 ble Gulen prestegjeld overført fra Nordhordland prosti i Søndre Bergenhus til Sogn prosti i Nordre Bergenhus amt.[1]

Bergen ble skilt ut til eget amt i 1831. Fra da av var det amtmannen i Bergen amt som også var stiftamtmann, og det ble utnevnt egne amtmenn for Søndre Bergenhus amt.

Bergen og Søndre Bergenhus fikk igjen felles amtmann i 1907, men bestod som to amter. Bergen stiftamt ble nedlagt i 1918. Søndre Bergenhus amt endret navn til Hordaland fylke 1. januar 1919. Samtidig endret Bergen amt navn til Bergen fylke. De to fylkene hadde felles fylkesmenn frem til 1972, da Bergen fylke ble innlemmet i Hordaland fylke.

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1919). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 198. 

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger