Sogn prosti

prosti i Bjørgvin bispedømme

Sogn prosti er et tjenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke. Prostiet omfatter kommunene Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal og Luster. Prosten har sete på Stedje.

Stedje kirke

Prostiet ble opprettet i 2013 da Ytre Sogn prosti ble lagt ned. Vik og Balestrand ble da overført til Indre Sogn prosti, som samtidig endret navn til Sogn prosti.[1]

Prostiet er inndelt i sogn. Sognet er grunnenheten i Den norske kirken. De som arbeider i kirken er enten ansatt av sognet gjennom kirkelig fellesråd, eller de er ansatt i prostiet. De fleste prestene er ansatt i prostiet, og har tjenesten sin knyttet til ett eller flere sogn.

Sogn og kirker i Sogn prosti

rediger

Sogndal kommune:

Aurland kommune:

Balestrand kommune:

Leikanger kommune:

Luster kommune:

Lærdal kommune:

Vik kommune:

Årdal kommune:

Historikk

rediger

Sogn prosti har sine røtter tilbake i middelalderens kirkeinndeling og omfattet følgende prestegjeld:

Prostiet ble 1819 delt i to: Indre og Ytre Sogn prostier.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger