Lærdal prestegjeld

Lærdal prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Indre Sogn prosti. Det omfattet sogn i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane fylke, og hovedkirken var Tønjum kirke.

Tønjum kirke

Lærdals kirkesogn er nå en del av Lærdal kirkelige fellesråd, og underlagt Sogn prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk

rediger

Túnynjar sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Lærdal prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden,[3] og besto fra denne tiden av hovedsognet Tønjum med Borgund, Hauge og Årdal annekssogn.[4]

Leirdal prestegjeld dannet grunnlaget for Leirdal formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[5]

Ved kgl.res. av 4. oktober 1862 ble Lærdal prestegjeld delt ved at Årdal sogn ble skilt ut som eget sognekall.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Kirkesogn

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[8]

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1919). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 64. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 86. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Sogn og Fjordane, arkivverket.no
  5. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  6. ^ Årdal kyrkje 100 år. 1967. s. 6. 
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.