Aurland prestegjeld

Aurland prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Indre Sogn prosti. Det omfattet sogn i Aurland kommune i Sogn og Fjordane fylke, og hovedkirken var Vangen kirke.

Vangen kirke

Aurlands kirkesogn er nå en del av Aurland kirkelige fellesråd, og underlagt Sogn prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk

rediger

Ryggjar sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Aurland prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden,[3] og besto fra denne tiden av hovedsognet Vangen med Flåm og Undredal annekssogn.[4]

Urland prestegjeld dannet grunnlaget for Urland formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[5]

Ved kgl.res. av 13. juli 1855 ble Undredal sogn delt i to ved at Nærøy ble skilt ut som eget kirkesogn.[1]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[6]

Kirkesogn

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[7]

Referanser

rediger
  1. ^ a b Rygh, O. (Oluf) (1919). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 108,119. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 88. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Sogn og Fjordane, arkivverket.no
  5. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  6. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.