Hafslo prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Indre Sogn prosti. Det omfattet sogn i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke, og hovedkirken var Hafslo kirke.

Hafslo kirke

Hafslos kirkesogn er nå en del av Luster kirkelige fellesråd, og underlagt Sogn prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk

rediger

Hafrslóar sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Luster prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden,[3] og besto fra denne tiden av hovedsognet Hafslo med Solvorn, Urnes, Fet og Joranger annekssogn.[4][5]

Hafslo prestegjeld dannet grunnlaget for Hafslo formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[6]

Ved kgl.res. av 19. mai 1881 ble Urnes sogn lagt til Solvorn sogn.[1][4][7]

Etter at kommunene Luster, Jostedal og Hafslo ble slått sammen til nye Luster 1. januar 1963, ble det gjort endringer i prestegjeldsinndelingen i storkommunen. Gjeldende fra 1. juli 1967, fikk således det minste, Jostedal prestegjeld, tilført sognene Joranger og Fet fra Hafslo prestegjeld, samt Gaupne fra Luster prestegjeld.[8][9]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[10]

Kirkesogn

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[11]

Referanser

rediger
 1. ^ a b Rygh, O. (Oluf) (1919). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 40,51. 
 2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 88. 
 3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
 4. ^ a b Gards- og ættesoge for Luster kommune. Luster kommune. 2016. s. 6. ISBN 9788299772617. 
 5. ^ Prestegjeld og sogn i Sogn og Fjordane, arkivverket.no
 6. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
 7. ^ Kirkeby, Birger (2002). Liv og lagnad i Sogn på 1600-talet. Kolofon. s. 27. 
 8. ^ Øvregard, Kåre (2010). Jostedal kyrkje. no#: Skald. s. 34. ISBN 9788279591535. 
 9. ^ «Bergens tidende 1967.03.07». Norge;Vestland;;Bergen;;;;. 7. mars 1967. s. 9. 
 10. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
 11. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.