Jostedal prestegjeld

Jostedal prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Indre Sogn prosti. Det omfattet sogn i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke, og hovedkirken var Jostedal kirke.

Jostedal kirke

Jostedals kirkesogn er nå en del av Luster kirkelige fellesråd, og underlagt Sogn prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk

rediger

Jóstrudalr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Det er heller sparsomt med opplysninger fra den aller første tiden som kirkesogn, men i tre skiftlige kilder fra 1300-tallet nevnes Jostedalen, det siste er i Bergens Kalvskinn. Disse viser at det var prest og kirke før Svartedauden[3] herjet i dalen og den ble lagt øde i omkring 200 år. Først i siste halvdel av 1500-tallet ble nye gårdsbruk i Jostedalen ryddet, og fikk fra 1570-årene fast bosetning og igjen etablert kirkelige funksjoner før år 1600. Siden den tid var Jostedalen med unntak av korte perioder i 1630-årene og 1823-28 eget prestegjeld.[4][5]

Justedal prestegjeld dannet grunnlaget for Justedal formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[6]

Etter at kommunene Luster, Jostedal og Hafslo ble slått sammen til nye Luster 1. januar 1963, ble det gjort endringer i prestegjeldsinndelingen i storkommunen. Gjeldende fra 1. juli 1967, fikk således det minste, Jostedal prestegjeld, tilført sognene Joranger og Fet fra Hafslo prestegjeld, samt Gaupne fra Luster prestegjeld.[4][7][8]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[9]

Kirkesogn

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[10]

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1919). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 1. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 88. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ a b Øvregard, Kåre (2010). Jostedal kyrkje. no#: Skald. s. 27-34. ISBN 9788279591535. 
  5. ^ Gards- og ættesoge for Luster kommune. no: Luster kommune. 2013. s. 3. ISBN 9788299772600. 
  6. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  7. ^ «Bergens tidende 1967.03.07». Norge;Vestland;;Bergen;;;;. 7. mars 1967. s. 9. 
  8. ^ Prestegjeld og sogn i Sogn og Fjordane, arkivverket.no
  9. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  10. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.