Vats

tidligere kommune i Rogaland fylke i Norge

Vats er en tidligere selvstendig kommune i Rogaland fylke, opprinnelig (fra 1837) del av Skjold formannskapsdistrikt. Vats ble skilt ut som egen kommune i 1891 med 1 095 innbyggere.

Vats kirke
Vindafjordhallen i Vats

1. januar 1965 ble det meste av Vats med 1 128 innbyggere, området nord for Vindafjorden i Imsland, to kretser i Skjold samt Sandeid kommune slått sammen til Vindafjord kommune.

Gårdene Breidal og Stølsvik i Vats med 16 innbyggere ble samtidig slått sammen med Nedstrand og Tysvær kommuner, Førre, Gismarvik og Stegaberg kretser i Avaldsnes, Dueland, Grinde og Yrkje kretser i Skjold og gårdene Dokskar og Hapnes i Vikedal slått sammen til Tysvær kommune.

Hatteland-konsernet er regna som den største bedrifta i Vats.