Stod

bygd og tidligere kommune i Nord-Trøndelag

Stod er en tidligere kommune i Nord-Trøndelag. Stod herred ble opprettet 1. januar 1838. Den 23. januar 1858 ble Steinkjer skilt ut av Stod som en egen bykommune. Den 1. januar 1869 ble Egge skilt ut fra Stod, og den 1. januar 1909 fulgte Kvam.

Fra Stod. Finstad-gårdene.

I 1953 hadde Stod 1429 innbyggere, fordelt på 257 km². Stod ble 1. januar 1964 slått sammen med Beitstad, Egge, Kvam, Sparbu, Steinkjer og Ogndal til dagens Steinkjer kommune.

Bølareinen i Stod er en av Norges mest kjente helleristninger.

Bygda Stod ligger på sørsiden av Snåsavatnet. Den strekker seg fra Steinkjer tettsted østover til grensen mot Snåsa. Den er mest kjent for helleristningsfeltet Bølareinen med ca. 6000 år gamle ristninger av dyr og mennesker. Det finnes flere andre fornminner, bl.a. to steinkretser, én på gården Nordgård og én på prestegården, begge er delvis ødelagt. Sognekirka for Stod er For kirke (tidligere Stod kirke.)

I eldre tid var Stod atskillig større enn nå. Herredet nådde helt ut til Beitstadfjorden og omfattet det som senere ble delt opp i Stod, Egge og Kvam herreder. Tettsteder er det tidligere kommunesenteret Binde og Sunnan som ligger ved sørenden av Snåsavatnet og var endestasjon for jernbanen en periode. Fra Sunnan gikk det dampbåt videre til Snåsa.

Tradisjonelt var jord- og skogbruk de viktigste næringsveiene, utbyggingen av Nordlandsbanen førte med seg nye arbeidsplasser og bygda hadde eget meieri. Idag ligger de viktigste arbeidsplassene på Steinkjer, men driftige stodbygger har også klart å finne nye muligheter i tradisjonelle næringsgrener, de mest kjente er «Friskgården» som har utviklet gårdsbasert rehabilitering til den største private arbeidsplassen i bygda, og «Brandheia Villmarksleir».

Stod Idrettslag vant Eliteserien i volleyball for kvinner, sesongen 2012-13, og ble cupmester sesongen 2013/2014.

LitteraturRediger

  • Ole Nordgaard (1914). Stod i fortid og nutid, 1ste del. Trondhjem. 
  • Ole Nordgaard (1920). Stod i fortid og nutid, annen del. Trondhjem. 
  • Skjei, Jarle og Volan, Marit (1996). For kirke i gammel og ny tid. Steinkjer. ISBN 82-994003-0-9. 
  • Skjei, Jarle (2006). Bygdebok for Stod, Kvam og Egge, Bind 1. Steinkjer. ISBN 82-997213-1-8. 
  • Skjei, Jarle (2011). Bygdebok for Stod, Kvam og Egge, Bind 2. Steinkjer. ISBN 978-82-997213-4-9. 
  • Lyngstad, Roger (2017). Bygdebok for Stod, Kvam og Egge, Bind 5a. Steinkjer ISBN 978-82-691008-0-8.

Se ogsåRediger