Historielag

en sammenslutning mtp. å dokumentere og bevare lokalhistorie

Historielag er foreninger med medlemmer som interesserer seg for lokalhistorie og kulturvern.

Historielagene bedriver aktiviteter som kulturminnevern, museumsarbeid, slektsforskning, kilderegistrering, innsamling av folkeminner og utgivelse av årbøker.

I Norge finnes det ca. 600 historielag, hvorav 381, med ca. 72.000 enkeltmedlemmer, er medlem av paraplyorganisasjonen Landslaget for lokalhistorie.

Eksterne lenker

rediger