Som stednavn og personnavn, se Høyland (andre betydninger).

Høyland er innen fysisk geografi et sammenhengende landområde som ligger minst 200 meter over havet. Høyland kan betegne mange forskjellige landskapstyper, som høytliggende platå, fjellkjeder og høydedrag. Mange elver og vassdrag har utspring fra høylandsområder. I sørligere strøk er det vanlig med seterdrift, det vil si det årlige vandring av bønder og gjetere med sine dyr for å slippe den intense sommervarmen i dalstrøk, for å komme til grønnere beiter for dyrene sine, og for å dyrke vekster spesielt tilpasset høyfjellsjordbruk.

Eksempel på høyland er De etiopiske høylandene i Afrika. Eksempel på høyfjellsvekst som dyrkes der er teff[1].

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Murphy, Denis J. People, Plants, and Genes: The Story of Crops and Humanity. Oxford: Oxford University Press, 2007.