Høydedrag

en rekke høyder eller lave fjell som danner en sammenhengende kam over en viss distanse

Høydedrag er en langstrakt rekke med åser, berg eller lave fjell.[2] Sammen med utløpere og forgreininger kan de oppnå en kompleks geografisk struktur. Et høydedrag kan ligge innenfor et større høylandsområde, i et åslandskap eller på lavlandsområder. De kan også ligge mellom og knytte sammen to eller flere høylandsområder, og kalles da ofte en landrygg.

Fjellsti i Great Ridge i Derbyshire, England. Ridge er engelsk for åsrygg på et høydedrag.[1]

Den kjedeformede formen på et høydedrag er en følge av landskapets felles opphav gjennom fjellbyggende krefter, eller som følge av jordbevegelser i istiden. Høydedrag har i det vesentlige en enhetlig geologisk alder, men kan bestå av flere typer bergarter og sedimenter.

Referanser rediger

  1. ^ «ridge (n.)», Online Etymology Dictionary
  2. ^ «høydedrag», NAOB

Se også rediger