Nordmøre fogderi

Nordmøre fogderi (Nordmørs Fogderie) var et fogderi i Romsdals amt (nå Møre og Romsdal fylke). Det tilsvarte tidligere Nordmørs len og Edøy syssel i Nordmørafylke. Det grenset til Fosen fogderi og Orkedalen fogderi i øst, til Nordre Gudbrandsdalen fogderi i sør og til Romsdal fogderi i vest. Fogderiets geografiske utbredelse tilsvarer i hovedtrekk dagens distrikt Nordmøre.

Tinglag på 1600-talletRediger

Herreder mot slutten av 1800-talletRediger