Nordmørafylke (Norrønt: Norðmœrafylkí) var ett av de historiske fylkene i Norge. Nordmørafylke var like stort som de åtte trønderske fylkene i Trondheimen tilsammen, og utgjorde hele kyststrekningen fra Eide mot Romsdølafylke og Osen mot Naumdølafylke. Fylket utgjorde to syssel, nyrðri hlutr i nord Fosen som senere ble Fosen len og Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt, og syðri hlutr i sør Edøy, som senere ble Nordmøre len og Nordmøre fogderi i Romsdals amt.[1]

Nordmørafylke i middelalderen fremstilt av Ivar Refsdal. Distriktet omfattet den gangen både Edøysysslet (dagens Nordmøre) og Fosen på grensen mot Namdalen.

På 900-tallet ble Nordmørafylke, Romsdølafylke og Naumdølafylke underlagt Frostating.

Skipreider Rediger

Nordmørafylke bestod av 16 skipreider:[1]
Nyrðri hlutr eller Folskn sýsla:

Syðri hlutr eller Edóy sýsla:

Referanser Rediger

  1. ^ a b Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen. Trykt hos Carl C. Werner & Co. i ... 1849. s. 84, 86.