Nordmørafylke

Nordmørafylke (Norrønt: Norðmœrafylkí) var ett av de historiske fylkene i Norge. Nordmørafylke var like stort som de åtte trønderske fylkene i Trondheimen tilsammen, og utgjorde hele kyststrekningen fra Eide mot Romsdølafylke og Osen mot Naumdølafylke. Fylket var delt i to sysler, i nord Fosen som senere ble Fosen len, og i sør Edøy, som senere fikk navnet Nordmøre og danner opphavet til det senere Nordmøre len og Nordmøre fogderi.[1]

Nordmørafylke i middelalderen fremstilt av Ivar Refsdal. Distriktet omfattet den gangen både Edøysysslet (dagens Nordmøre) og Fosen på grensen mot Namdalen.

På 900-tallet ble Nordmørafylke, Romsdølafylke og Naumdølafylke en del av Frostating.

SkipreiderRediger

Nordmørafylke bestod av 16 skipreider:[2]
Fosen sýsla:

Edóy sýsla:

ReferanserRediger