Ryfylke fogderi

Ryfylke fogderi (Fjordane og Karmsund futedøme) var et fogderi som sammen med Jæderen og Dalerne fogderi utgjorde Stavanger amt (nå Rogaland fylke). Det grenset i sør til Jæderen og Dalene fogderi og i nord til Søndhordland fogderi og Hardanger og Voss fogderi i Hordaland fylke. Fogderiets utbredelse tilsvarer i hovedtrekk de nåværende distriktene Haugalandet og Ryfylke.

Herreder mot slutten av 1800-talletRediger