Sandtorg

ei bygd i Harstad kommune, Troms

Sandtorg (trolig av gmln. Sandhorgr, fjellhorga (bergknollen[1]) ved sanden, nordsamisk: Hoalbma) er ei bygd ved Tjeldsundet i Harstad kommune, ca. 300 innbyggere. Bygda ligger ved fjellet Hårberget der sundet mellom Hinnøya og fastlandet er smalest.[2]
Sandtorg (gårdsnummer 27) grenser i sør ved fylkesgrensen til Nordland til Hårvik (gårdsnummer 71 i Tjeldsund kommune), og i nord til gårdene Årbogen (gårdsnummer 28) og Haukebø (gårdsnummer 29).

Sandtorgholmen i 1895.

Historie

rediger

Sandtorg er første gang nevnt i 1321, da Agmund Prest på Trondenes og Ivar Lagmand på Hålogaland bevitnet at de i Oddshus i Vågan så Helge Hvasse betale hr. Erling Vidkunsson et spanns leie i Sandtorg.[3]

Det er gjort flere oldtidsfunn på Sandtorg, og noen av disse er vernet.

På eiendommen Bergsheim ble det i 2014 funnet tre mynter fra middelalderen og to biter betalingssølv som kan dateres til vikingtid. To av myntene er slått under Eirik Magnusson og dateres til tidsrommet 1285-1290. Den tredje mynten er slått under Kong Hans i tidsrommet 1483-1513. Det ble også funnet en del nyere mynt fra 1650-1800. Det ble gjort nye søk på Bergsheim, og funnet fire vektlodd. Ett av dem var et såkalt insulært vektlodd som kan dateres til vikingtiden. Et annet var et pæreformet vektlodd; slike vektlodd dateres vanligvis til middelalderen. De to siste vektloddene er av en type som er kjent både fra middelalderen generelt og fra vikingtiden. Alle funnene oppbevares på Troms fylkesmuseum.

Det er kjent at dagens handelssted ble flyttet ned til Sandtorgholmen på 1800-tallet. Tidligere lå egnens handelssted lenger nordover. Flyttingen skjedde fordi båtene var blitt større, og strandsetting ble derfor vanskeligere. Bukta nedenfor Sandtorg, Marenbukta, gir imidlertid god ly for vær og vind; stranden nedenfor er fri for steiner og ideell til å dra båter opp på.

Bruplaner

rediger

Det var opprinnelig bestemt at Nord-Norgebanens sidelinje til Harstad skulle passere Tjeldsundet fra Fjelldal til Hinnøysiden ved neset Remma på Sandtorg. I Statens vegvesens Samferdselsutredning for nordre Nordland/Sør-Troms, som ble fremlagt den 3. november 2006, ble det foreslått å legge en fremtidig bru over Tjeldsundet fra Sandtorg til Fjelldal.

Geografi

rediger
 
Nordre del av Sandtorg med Årbogen (under eidet til venstre i bildet). Midt i bildet ruver Sætertinden.

Gården Sandtorg begynner i sør ved bebyggelsen på Sandtorgstranda, og ender i nord ved grensen til gården Årbogen ved Årbogelva.

Sandtorg består i dag av delene (fra sør mot nord) Storneset, Sandtorgstranda, neset Remma, Sandtorgholmen, Sandbakken, Rødskjær og Årbogen.

Mellom Remma og Sandtorgholmen ligger Marenbukta. Mellom Sandtorgholmen og Rødskjær ligger Kobbsteingrunnen. Nord for Rødskjær ligger bukta Årbogen.

Mellom Hårberget og Sandtorgholmen ligger stupet Ramnfløya. Vest for boligfeltene i Årbogen ligger Foraholtan.

I Sandtorgstraumen utenfor Rødskjær ligger lyktene på Kobbsteingrunnen og Storbåen. Seilingsruten går mellom de to lyktene, men utsettes likevel ofte for grunnstøtinger.

Inntil 1970, da utbyggingen på Rødskjær tok til, lå det noen mindre holmer utenfor nordsiden av Rødskjær. Disse ble gjort landfaste, og har siden vært brukt av ferdigbåtfabrikker.

Næringsliv

rediger

Rødskjær industriområde, som tilhører SIVA, foregår produksjon av plastbåter og bygningsisolasjon. Industriområdet ble etablert omkring 1970. Tidligere har det ligget en ferdighusfabrikk og en betongfabrikk på Rødskjær, men begge ble nedlagt på 1980-tallet.

På 2000-tallet pågår det en omlegging i bygda ved at landbruket, fiskerinæringen og kjøttproduksjonen på Sandtorg er i ferd med å bli utfaset, og stedet blir i stadig større grad et rent boligområde for innbyggerne, som for en stor del arbeider i Harstad.

I 1987 ble landhandelen på Sandtorg nedlagt.

Da postkontoret i Gausvik ble nedlagt 1. oktober 1996, fikk Sandtorg takket være næringslivet tilbake postkontoret som var blitt nedlagt 1. juli 1969. Ved nedleggelsen i 1969 hadde det vært drevet postkontor sammenhengende i 151 år på Sandtorg; helt siden 12. juni 1818. Imidlertid skulle det gå bare tre år før Sandtorg postkontor igjen ble lagt ned den 1. oktober 1999.

Bygda har hotell og campingplass ved det over 220 år gamle handelsstedet på Sandtorgholmen.

Sandtorg får sin viktigste vannforsyning fra Årbogvannet under Sætertinden.

Demografi

rediger

Sandtorg var frem til 1970 ei småbygd med en rekke småbruk, og hadde da omkring 100 innbyggere, et militært verksted, et bedehus fra 1891 og en landhandel.

Sandtorg skole ble nedlagt i 1962, og elevene som tidligere hadde sognet til skolen ble deretter overført til Gausvik skole (barnetrinnet) og Sørvik skole (ungdomstrinnet).

Ved etableringen av SIVA-feltet ble det tilflytting. Et boligfelt i nordre del av gården førte til at folketallet ble fordoblet. De siste årene har folketallet ligget stabilt på rundt 300 personer.

Tidligere herred

rediger

Sandtorg herred ble i 1926 i likhet med Skånland herred utskilt som egne kommuner fra Trondenes herred. Fra 1. januar 1964 ble Sandtorg kommune igjen ført sammen med Trondenes kommune ved innlemmingen i den nå sterkt utvidete Harstad kommune. Administrasjonssentret i Sandtorg kommune var Harstad. Den gamle kommunen strakte seg fra byskillet til fylkesgrensen mot Nordland i sør. Arealet var 176,61 km², mens befolkningstallet i kommunen økte fra 5388 i 1950 til 7398 i 1963. Herredet hadde 32 matrikkelgårder med en samlet skyld på 249 skyldmark.

En viktig politiker i nyere tid var Bjarne Berg-Sæther (19192009). Han var ordfører fra 1948 til kommunesammenslåingen i 1964, og ble også den første ordfører av den sterkt utvidede Harstad bykommune som oppstod da Trondenes, Sandtorg og Harstad ble slått sammen. Berg-Sæther ble dermed også den siste ordfører i Sandtorg. I løpet av hans periode etter krigen ble det startet båtfabrikker på Rødskjær, det ble bygget lysløype og bygdas folketall ble fordoblet.

Sandtorg prestegjeld

rediger

Sandtorg skulle ifølge kgl. res. av 14. mai 1926 utgjøre et eget sogn i Trondenes prestegjeld. Sandtorg ble i henhold til kgl.res. av 29. juni 1956 utskilt som eget prestegjeld. Den første soknepresten i Sandtorg tiltrådte den 1. august 1957.

Sandtorg er idag et prestegjeld i Trondenes prosti.

Sandtorg kirke ligger i Sørvik, 20 km nord for Sandtorg.

Sandtorg bygdemuseum

rediger

Sandtorg bygdemuseum har lokale bygninger tilbake til 1700-tallet. Det ligger ved Sandtorg kirke i Sørvik.[4]

Referanser

rediger

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger