Åpne hovedmenyen
Lenvik
Lenvik

Våpen

Kart over Lenvik

LandNorge Norge
FylkeTroms
StatusKommune
Innbyggernavnlenvikværing, lenvikværing
Adm. senterFinnsnes
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

883,74 km²
850,12 km²
33,62 km²
Befolkning11 644[a]
Kommunenr.1931
MålformNøytral
Høyeste toppVassbruntinden (1202,8 moh.)[1]
NettsideNettside
Politikk
OrdførerGeir-Inge Sivertsen (Høyre) (2011)
Befolkningsutvikling 1951–2010[b]
Lenvik

Lenvik
69°23′1″N 17°58′3″E

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2018)
b^ Vertikale, røde streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 
For bygda med samme navn i Evenes kommune i Nordland, se Lenvik (Evenes).

Lenvik kommune (nordsamisk: Leaŋgáviikka suohkan) ligger i Troms. Den grenser i nord mot Norskehavet og fjorden Malangen – på den andre siden av Malangen ligger kommunene Tromsø og Balsfjord i hhv. nord og nordøst. I sørøst grenser Lenvik mot Målselv, i sør mot Sørreisa, og i vest mot Tranøy og Berg. Den første kirka i området ble bygd i Lenvika omkring 1180. På din tiden var kirka sannsynligvis den nordligste i landet.Området er godt kjent fra Vikingetida. I Bygda Botnhamn ble det funnet en sølvskatter i 1906. Funnenene kan sees på Tromsø Museum. Funnene relateres til tidlig vikingtid.

Sin nåværende grense fikk kommunen 1964. Kommunen ble da utvidet med 3 områder på Senja, nordre del fra Hillesøy, sørøst fra Sørreisa, og et område innenfor Laksefjorden fra Tranøy. Kommunen ligger på begge sider av Gisundet. Cirka 60% av kommunens areal ligger på Senja, mens resten ligger på fastlandet. Administrasjonssentrum er Finnsnes, som har hatt bystatus siden 2000.

På Finnsnes finnes det videregående skoler, asylmottak, hotell m.m. Silsand har psykiatrisk senter, poliklinikk og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk samt andre institusjoner innen sosial- og helsestell. På Gibostad har man videregående skole med bl.a. landbruksfag. Gibostad var administrasjonssted fra 1837 til 1969. På Vang bodde den første lensmannen i Lenvik.. I tidsrommene 1711 - 1744 bodde fogden Andreas Tønder også her. På Vang satt Birte og Benjamin i fengsel i påvente av dom og henrettelse.

Lenvik hører til Troms politidistrikt, Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Midt-Troms regionråd sammen med Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Lenvik kommune tilsvarer soknet Lenvik i Senja prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke. Mot slutten av 1800-tallet hørte Lenvik til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

Man har alpinanlegg ved Finnsnes. Lenvik kirkeBjorelvnes ble bygget 1879.[2]

Lenvik kommune blir sammenslått med Tranøy, Berg og Torsken fra 1. Januar 2020. Navnet på den nye kommunen blir Senja kommune.

NaturRediger

Senja består av høge spisse fjell og mange fjorder. Istindan 957 moh. På fastlandet er det også høge fjell. Leirtinden 1203 moh. Fastlandsdelen deles nesten i 2 av RossfjordenRossfjordvatnet, som løper parallelt med Gisundet. Rossfjordvassdraget er varig vernet. Flere våtmarksområder på Senja er foreslått fredet pga. fuglelivet.[2]

BosetningRediger

Folketallet har stort sett vekst siden krigen og Lenvik er den tredje folkerikeste kommunen i Troms. Det meste av bosetningen er konsentrert rundt administrasjonssenteret Finnsnes, og rett over sundet ligger tettstedet Silsand. Det er bruforbindelse mellom Finnsnes og Silsand. Så finnes det en rekke mindre tettsteder, ikke minst på yttersiden av Senja.[2]

NæringslivRediger

Finnsnes har utviklet seg til å bli et regionsenter for Midt-Troms, ikke minst pga. kommunikasjonene. De tjenesteytende næringene er blitt dominerende. Primærnæringene er blitt redusert i kommunen som helhet. Men hvis man ser bort fra de største tettstedene, så er jordbruk, og særlig fiske, fortsatt de viktigste næringene. Jordbruket er blant de bedre i Troms og baseres blant annet på husdyrhold med melke- og kjøttproduksjon.

På Senja finnes det mange fiskevær, så her har altså fisket en meget viktig rolle for innbyggerne fortsatt. Fiskeflåten består av både små og store båter. De små driver da fiske i nærområdet, og så finnes det trålere som også kan drive fiske i fjernere farvann. De viktigste fiskene er torsk og sei, men også reker er viktig. På flere plasser i kommunen finnes bedrifter innen fiskeriindustrien, og det finnes også flere mekaniske verksteder.

I Lenvik er det også etablert noen anlegg innen havbruk. Næringsmiddelindustrien, med 42 % av industriens sysselsetting (2003), er den viktigste industribransjen. Jern- og metallindustrien, som har 23 % av industriens sysselsetting, domineres av Finnfjord Smelteverk.

I Finnsnes kommer dagsavisen Troms Folkeblad ut. Finnsnes er også et betydelig handelssentrum for innbyggerne i kommunen.[2]

SamferdselRediger

Hva gjelder samferdsel så er Finnsnes et kommunikasjonssentrum. Gisundbrua (1145m,) knytter fastlandet sammen med Senja. Fv. 86 går fra Finnsnes og mot Sørreisa og videre til Bardufoss, E6. Fv. 855 går fra Finnfjordbotn til Buktamo ved E 6. Fylkesvei 861 fra SILSAND til Gibostad, Botnhamn og Senjahopen.Finnsnes har hurtigruteanløp og hurtigbåtforbindelse, bl.a. til Harstad og Tromsø.[2].Hurtigbåtforbindelse til Tromsø fra Lysnes og Tennskjer.

PolitikkRediger

Kommunestyrevalget 2015Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 28,1 +7,0 1286 8 +1 2
Fremskrittspartiet 12,0 -7,6 549 4 -2 1
Høyre 24,2 -1,3 1108 7 -1 2
Kristelig Folkeparti 5,2 +0,6 236 2 +1
Senterpartiet 8,8 +0,5 403 3 0 1
Sosialistisk Venstreparti 5,0 +0,7 228 2 +1
Venstre 3,2 -0,6 144 1 0
Lenviklista 13,5 +1,9 616 4 0 1
Andre -1,3
Valgdeltakelse/Total 52,7 % 4 595 31 7
Ordfører: Geir-Inge Sivertsen (H) Varaordfører: Gunnleif Alfredsen (Sp)
Merknader: Kilde: Statistisk sentralbyrå og Lenvik kommune

DelområderRediger

 
Lenvik rådhus ligger på Finnsnes. I forgrunnen Finnsnesvannet.

Lenvik kommune er delt inn i følgende 6 delområder, med til sammen 39 grunnkretser, (innbyggertall 2014):

På fastlandetRediger

Sultindvik, Rossfjord, Straumen øst, Straumen vest, Tårnelv, Langnes, Grønnjord, Tennskjer


Lenvik, Kårvik, Bjorelvnes


Trollvik, Finnsnes, Sandvik, Skogen, Stormyra, Fagernes, Finnfjord

På SenjaRediger

Russevåg, Vågan/Vassjord, Stormo, Høgli/Grønli, Laukhella, Silsand, Olsborg, Grasmyr, Kvanli


Grasmyrskogen, Skognes, Svartfjell, Gibostad, Grunnvåg, Årnes, Lysbotn


Stønnesbotn, Botnhamn, Baltsfjord, Husøy, Fjordgård


  • Uoppgitt bosted (33)[2]

Kjente personer fra LenvikRediger

 
Husøy i Lenvik kommune

KulturRediger

Ved Lenvik bygdemuseum, på Bjorelvnes, leier man ut nordlandsbåter og rorbuer.Kommunens tusenårssted er Finnsnesvannet og Arvid Hanssens plass. Arvid Hanssens plass er et lite torg foran kulturhuset. Kommunen plantet ingen tusenårstrær.

 
Arvid Hanssens byste utenfor kulturhuset

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger