Botnhamn (Postnr. 9373), etter lokal uttale Botnhamna, er et bygdesamfunn på Nord-Senja i Troms. Bygda tilhører Senja kommune og ligger langs vestsiden av fjorden Stønnesbotn. Bygda ligger ca 54 km nordover på Senja fra Finnsnes.

Botnhamn sentrum

Botnhamn skole (1.-10. trinn) betjener grunnkretsene Botnhamn, Stønnesbotn og Baltsfjord. I tillegg er det barnehage, Joker-butikk med kaffe-bar og aldershjem i bygda. Botnhamn har også ferge på sommeren til Brensholmen.

HistorieRediger

Botnhamn er som gård nevnt i historiske kilder ca. 1370, under navnet Stufunes. Gården har en rekke arkeologiske funn fra stein-, jern- og middelalder, og den mest kjente av disse er den såkalte sølvskatten fra Botnhamn fra rundt år 1000. Plassen har trolig vært en del av et høvdingerike lokalisert på begge sider av ytre Malangen. På 1600-tallet var Botn lensmannsgård i Balstad tingsted. Gjennom etablering av handelsvirksomhet på slutten av 1800-tallet, vokste Botnhamn fram til å bli et sentrum i Hillesøy.

KommunikasjonRediger

 
Ferga forlater Botnhamn

Fra Botnhamn går fylkesvei 862 til bygdene og fiskeværene i Berg og fra Kjosen i Stønnesbotn går fylkesvei 861 til Gibostad og Silsand. I tillegg har to mindre fylkesveier utgangspunkt i Botnhamn. Fv 274 (Tr.) går nordover langs Malangen til bygdene Sand og Laukvik, mens Fv 277 (Tr.) går over fjellet vestover mot Husøya. Det går også kommunal vei til den lille bygda Baltsfjord. Med bil er det 28 km til tettstedet Gibostad og 52 km til byen Finnsnes.

15 km mot sørøst, langs fylkesvei 861, ligger Lysnes, hvor det er hurtigbåtforbindelse med Tromsø.

Sommerstid er det dessuten fergeforbindelse, kalt Malangsforbindelsen, mellom Botnhamn og BrensholmenKvaløya. Malangsforbindelsen er vanligvis i drift fra slutten av april til begynnelsen av september med en ferge som tar ca. 26 biler. Overfarten tar om lag 40 minutter, og fra Brensholmen er det ca. en times kjøring til Tromsø.

Botnhamn grunnkretsRediger

Botnhamn grunnkrets tilhører Stønnesbotn/Øyfjordområdet og omfatter begge sider av den nordlige del av Stønnesbotn, samt bygdene utover mot havgapet. På østsiden av Stønnesbotn ligger det fraflyttede stedet Gavlen. På vestsiden strekker grunnkretsen seg fra Huselv, gjennom hele Botnhamn og videre nordover langs Malangen, bygdene Sand og Laukvik inkludert. I vest grenser grunnkretsen mot Baltsfjord, i sør mot Stønnesbotn og i øst mot Lysbotn. Over Malangsfjorden i nordøst ligger grunnkretsene Buvika og Brensholmen i Tromsø kommune. Grunnkretsen dekker et areal på 32,97 km².

Innbyggertall i Botnhamn grunnkrets:

2000
2005
2010
2015
333
290
277
278

Eksterne lenkerRediger