Stjør- og Værdalen fogderi

Stjør- og Værdalen fogderi (Stør- og Værdal(en)s Fogderie) var et fogderi i Nordre Trondhjems amt. Det grenset til Inderøen fogderi i nord, Fosen fogderi i vest og Strinden og Selbu fogderi i sør. Fogderiets geografiske utbredelse tilsvarer den sørlige del av distriktet Inntrøndelag.

Fogderiet ble opprettet på slutten av 1500-tallet og eksisterte inntil oktober 1910 da den nye embetsordningen gjennomført i Nordre Trondhjems amt, og fogdeembetet ble nedlagt.

Prestegjeld og tinglag på 1600-talletRediger

Herreder mot slutten av 1800-talletRediger