Nedre Stjørdal

tidligere kommune i Nord-Trøndelag

Nedre Stjørdal var et prestegjeld i Den norske kirke som omfattet Værnes (Stjørdal) hovedsogn og annekssognene Lånke og Skatval. Nedre Stjørdal prestegjeld lå under Sør-Innherred prosti og senere Stjørdal prosti i Nidaros bispedømme. Prestegjeldet ble også utgangspunkt for flere andre administrative inndelinger innen kommunalforvaltningen, rettsvesenet og politiet.

Værnes kirke.
Flyfoto av store deler av Nedre Stjørdal.

Stjørdalen prestegjeld ble delt i Øvre og Nedre Stjørdalen prestegjeld ved kongelig resolusjon av 28. juli 1849.[1] I 1850 ble også Stjørdalen formannskapsdistrikt (kommune) delt etter de samme grensene.[2][3] Nedre Stjørdal ble også et tinglag under Stjør- og Verdal herredsrett og Frostating lagmannsrett,[4] og et lensmannsdistrikt under Inntrøndelag politidistrikt.[5]

I 1902 ble Nedre Stjørdalen herred delt i tre, så Lånke, Skatval og Stjørdal ble opprettet som egne herreder.[2][3] Samtidig ble skrivemåten endret til Stjørdal, i ubestemt form.[6] Inndelingen innen kirken, rettsvesenet og politiet ble uforandret.

I 1962 ble Stjørdal, Lånke og Skatval kommuner (i Nedre Stjørdal) slått sammen med Hegra kommune (i Øvre Stjørdal) til den nye Stjørdal kommune. Meråker (i Øvre Stjørdal) forsatte som egen kommune.[2][3] I 1973 ble også inndelingen av lensmannsdistriktene endret, så de samsvarte med kommunegrensene, heretter Stjørdal og Meråker lensmannsdistrikter.[5]

Prestegjeldet som administrativ enhet ble faset ut av Den norske kirke fra 2004.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Prestegjeld og sogn i Nord-Trøndelag». Arkivverket. 28. november 2017. Besøkt 14. juli 2019. 
  2. ^ a b c Røe, Tormod (1987). Stjørdal kommune 1837–1987. Kommunalt selvstyre 150 år. Stjørdal. ISBN 82-991614-0-1. 
  3. ^ a b c Jukvam, Dag (1999). Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen (PDF). Rapport 13:1999. Oslo: Statistisk sentralbyrå. s. 70–73. ISBN 82-537-4684-9. 
  4. ^ Helland, Amund (1909). Norges land og folk. Bind 17: Topografisk-statistisk beskrivelse over Nordre Trondhjems amt. Del 1: Den almindelige del. Kristiania: Aschehoug. s. 7–8. 
  5. ^ a b Trøite, Rolf, Hauge, Nils og Schei, Odd (1989). Jubileumsskrift Nord-Trøndelag lensmannslag 1889–1989. Levanger. s. 64–65. ISBN 82-990942-6-7. 
  6. ^ Berg, Kaare (1995). Stjørdal. Fra strandsted til storsamfunn. Stjørdal: Historielagene i Stjørdalsbygdene. s. 57–64. ISBN 82-993759-0-8.