Nedre Stjørdal

tidligere kommune i Nord-Trøndelag fylke i Norge

Nedre Stjørdal var en norsk kommune i Nordre Trondhjems amt som eksisterte fra 1850 til 1902.

Flyfoto av store deler av Nedre Stjørdal.

I 1850 ble Stjørdalen formannskapsdistrikt (kommune) delt i Nedre og Øvre Stjørdal, etter de samme grensene som delingen av Størdalen prestegjeld.[1][2] Nedre Stjørdal ble også et tinglag under Stjør- og Verdal herredsrett og Frostating lagmannsrett,[3] og et lensmannsdistrikt under Inntrøndelag politidistrikt.[4]

I 1902 ble Nedre Stjørdalen herred delt i tre, så Lånke, Skatval og Stjørdal ble opprettet som egne herreder.[1][2] Samtidig ble skrivemåten endret til Stjørdal, i ubestemt form.[5] Inndelingen innen kirken, rettsvesenet og politiet ble uforandret.

I 1962 ble Stjørdal, Lånke og Skatval kommuner (i Nedre Stjørdal) slått sammen med Hegra kommune (i Øvre Stjørdal) til den nye Stjørdal kommune. Meråker (i Øvre Stjørdal) forsatte som egen kommune.[1][2] I 1973 ble også inndelingen av lensmannsdistriktene endret, så de samsvarte med kommunegrensene, heretter Stjørdal og Meråker lensmannsdistrikter.[4]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c Røe, Tormod (1987). Stjørdal kommune 1837–1987. Kommunalt selvstyre 150 år. Stjørdal. ISBN 82-991614-0-1. 
  2. ^ a b c Jukvam, Dag (1999). Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen (PDF). Rapport 13:1999. Oslo: Statistisk sentralbyrå. s. 70–73. ISBN 82-537-4684-9. 
  3. ^ Helland, Amund (1909). Norges land og folk. Bind 17: Topografisk-statistisk beskrivelse over Nordre Trondhjems amt. Del 1: Den almindelige del. Kristiania: Aschehoug. s. 7–8. 
  4. ^ a b Trøite, Rolf, Hauge, Nils og Schei, Odd (1989). Jubileumsskrift Nord-Trøndelag lensmannslag 1889–1989. Levanger. s. 64–65. ISBN 82-990942-6-7. 
  5. ^ Berg, Kaare (1995). Stjørdal. Fra strandsted til storsamfunn. Stjørdal: Historielagene i Stjørdalsbygdene. s. 57–64. ISBN 82-993759-0-8.