Nordre Trondhjems amt

tidligere amt i Norge

Nordre Trondhjems amt var et norsk amt (i dag fylke) som ble opprettet i 1804 ved at Trondhjems amt ble delt i to: Nordre Trondhjems amt og Søndre Trondhjems amt.[1][2][3]

Den første amtmannen, Caspar Conrad Rafn, hadde i henhold til den kongelige instruksen sete i Verdal. Hans etterfølger Christen Elster bosatte seg på Inderøy, så i årene 1818–1894 var Sund gård på Inderøy amtsete. Da Ole Anton Qvam tiltrådte i 1894 bodde han på gården Gjævran i Egge (nå del av Steinkjer), og tok embetet med seg dit. Amtmannsboligen Eggeli, ble tegnet av arkitekt Axel Guldahl og bygget i 1919 under ledelse av daværende fylkesmann Halvor Bachke Guldahl. Dette fungerte inntil 1945 både som embetsbolig og kontorer for fylkesadministrasjonen.

Fra 1. januar 1919 het det Nord-Trøndelag fylke og fra 1945 hadde fylkesmannen kontorer i Steinkjer.

Historikk for prosti og prestegjeld rediger

Reformatsen 1589 Indherreds Provsti-1766 Namdalens Provsti-1873
Prestegjeld Selboe Styrdall Frosten
Lexvigen1665
Skougen Werdall Yterøen Inderøen Sparboe Beistadt Stoed Snaasen-1835 Snaasen1835-53 Overhald
Grong1820
Namsos1865
Nerø
Fosenæs1500
Fosenæs1500
Kolvereid1797
Lekø1861
Flatanger1870
1766 Øster Indherred prosti1766-1815 Vester Indherred prosti1766-1815
Prestegjeld Sælboe Størdal Schongen Wærdal Sparboen Stoed Sne-aasen Frosten Lexvigen Ytterø Indreøen Bedstaden
1815 Indherred prosti1815-33
Prestegjeld Selboe-1824 Størdal Frosten Lexvigen Skognen Værdalen Ytterøen Inderøen Sparboen Bedstaden Stoed Snaasen-1835,1853-
1824/1833/1873 Dalerne Søndre Indherred prosti1833-1920 Nordre Indherred prosti1833-1920 Indre Namdal prosti1873-1973 Ytre Namdal prosti1873-1973
Prestegjeld Selboe1824 Størdal-1849
Nedre Stjørdal1849
Øvre Stjørdal1849
Frosten LeksvikXYZ Skognen
Levanger1855
Værdalen Ytterøen Inderøen
Verran1966
Sparboen Stoed
Steinkjer1868
Bedstaden Snaasen-1872
Lierne1871-2
Snåsa1873-1973 Lierne1873 Grong Overhalden Namsos Flatanger Fosnes Kolvereid Nærøy
Vikten1914
Leka
1920/1973 Stjørdal prosti1920 Sør-Innherad prosti1920-2018 Nord-Innherad prosti1920-2018 Namdal prosti1973 Nærøy prosti1973
Prestegjeld Nedre Stjørdal, Øvre Stjørdal, Frosta-1999, Leksvik-1965 Frosta1999, Skogn, Levanger, Ytterøy-1970, Verdal Steinkjer, Sparbu, Stod, Beitstad, Snåsa1973, Inderøy, Verran Lierne, Grong, Overhalla, Namsos, Flatanger, Fosnes Kolvereid, Nærøy, Vikna, Leka
 
Prostier i Nord-Trøndelag, 19XX.
Stjørdal (oransje), Del av Fosen (fiolett), Sør-Innherred (rødt), Nord-Innherred (gult), Namdal (grønt).

Se også rediger

Referanser rediger